Сайт кафедри географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму" 

  

Заснована на стандарті класичної спеціальності  «Географія», ця освітня програма має також й прикладне туристичне спрямування.

Її основною метою є підготувати висококваліфікованих фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сфері географії рекреації та туризму на основі розуміння особливостей формування та функціонування територіальних рекреаційних систем і туристичного простору та розв’язання складних спеціалізованих задач з географії.

Особливості програми

Підготовка фахівців з сучасним науковим світоглядом та  креативним мисленням, що здійснюється на основі  збереження традицій класичного університету щодо надання  фундаментальної освіти у сфері географії та урахування тенденцій сучасного розвитку економіки та запиту ринку праці на конкурентноспроможніх фахівців у сфері географії рекреації та туризму. 

 

Формування у студентів компетенцій, необхідних для туристичної діяльності, реалізується як під час вивчення фундаментальних географічних дисциплін (наприклад, організація спелеотуризму на основі знань геоморфології, рафтинг на основs знань з гідрології, сафарі – завдяки знанням фізичної географії материків та океанів та біогеографії тощо), так і за рахунок спеціальних дисциплін туристично-рекреаційного спрямування (туризмознавство з основами екскурсійної справи, рекреаційне країнознавство, туроперейтинг, естетіка ландшафтів та багато інших). Особлива увага у програмі приділена навчальним і виробничим практикам на 1 і 2 курсах. Крім того, важливе місце в ОП відведено опануванню сучасних інформаційних технологій та їх застосуванню у професійній географічній і туристичній діяльності, а також розвитку надпрофесійних навичок особистості (softskills).

Освітня кваліфікація

Бакалавр з географії рекреації та туризму

Зміст програми

ОП «Географія рекреації та туризму» - це баланс та тісна взаємодія класичних географічних дисциплін, дисциплін туристичного спрямування та новітніх інформаційно-комунікаційних дисциплін. 

Класичні географічні дисципліни формують загальну теоретичну базу фахівця з географії, знайомлять із природними та суспільними умовами та ресурсами Україні та Світу, що має важливе значення у тому числі для здійснення рекреаційно-туристичної діяльності. 

 • Картографія
 • Метеорологія та кліматологія
 • Гідрологія
 • Фізична географія материків та океанів
 • Географія світового господарства
 • Біогеографія з основами екології
 • Регіональна економічна та соціальна географія
 • Географія України

Туристично-рекреаційні дисципліни формують уявлення про сучасний стан та перспективи туристичної галузі у різних регіонах світу та України, туристичні ресурси та їх ефективне раціональне використання, а також навички розроблення, оновлення та просування туристичних продуктів, сучасних туристичних послуг. 

 • Географія та туристичний потенціал Придніпров’я
 • Рекреалогія з основами лікувального туризму
 • Туризмознавство з основами екскурсійної справи
 • Туристичне краєзнавство
 • Рекреаційне країнознавство
 • Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства
 • Географія природних і культурних атракцій України

Інформаційно-комунікаційні дисципліни  охоплюють дуже широкий спектр теоретичних понять, програм та технологій від електронних таблиць і баз даних до графічних і відеоредакторів. Результатом такого навчання є знання сучасних джерел, програм та методів обробки географічної та туристичної інформації, на основі яких формуються вміння створювати інноваційні інформаційні продукти – віртуальні тури, відеоролики, картографічні анімації, власні сайти, веб-карти, тривимірні моделі місцевості, інфографіку, а також вміння формувати та просувати власне туристичний продукт на якісно вищому рівні.

 • Географічне моделювання та просторовий аналіз
 • Математичні методи та інформаційні технології в географії
 • Географічна інфографіка та мультимедіа
 • Інтернет-технології в географії та туризмі

Дисципліни загальної підготовки спрямовані в основному на формування тих надпрофесійних навичок (softskills), які не охоплені фаховими дисциплінами. Це іноземна мова (вивчається протягом року до рівня B2 із можливістю продовжити навчання до рівня C1-C2 на вибірковому курсі), психологія особистісного зростання, реалізація прав свобод та обов'язків громадянина України, Історія географічної науки, Філософія та ін.

Перспективи працевлаштування

Випускники кафедри географії можуть працювати у галузі туризму, картографічній сфері, у державних та місцевих органах влади, у природоохоронних установах.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах за професіями: 

 • Географ
 • Туристичний агент
 • Фахівець в галузі туроперейтингу
 • Гід-супроводжувач
 • Оргіназатор і консультант з подорожей
 • Інструктор-методист з туризму
 • Фахівець органів державного і регіонального управління у галузі рекреації та туризму

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)