Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Евграшкіна Г.П.*, Буток С.О.**

Дніпропетровський національний університет, геолого-географічний факультет

* проф. каф. геології і гідрогеології, д.геол.н.; ** студ. V курсу

ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКРИТТЯ СХІДНОЇ ГРУПИ ШАХТ В ЗАХІДНОМУ ДОНБАСІ

 

Тема зміни гідрогеологічних умов після закриття шахт є актуальною. Закриття шахт істотно впливає на режим підземних вод вугледобувних регіонів. Кількісна прогнозна оцінка цих змін дозволяє науково обґрунтувати комплекс природоохоронних заходів для боротьби з підтопленням територій в зоні впливу припиненого шахтного водовідливу і негативними вторинними інженерно-геологічними процесами [4].

Західний Донбас перспективний гірничодобувний регіон. Над виробленими шахтними полями повсюдно відбувається просідання денної поверхні. Цей техногенний інженерно-геологічний процес є одним з головних причин підйому рівня ґрунтових вод на обширних територіях і спричиняє за собою підтоплення населених пунктів і земельних угідь, загибель лісових насаджень [2]. Згідно завданню, необхідно кількісно оцінити гідрогеологічні  умови шахти Степова після закриття шахт Ювілейна і Першотравнева. Варіант закриття шахти Ювілейна запропонований в [3].

До східної групи шахт відносяться шахти Першотравнева, Степова і Ювілейна. Перша шахта Західного Донбасу Першотравнева здана в експлуатацію в 1963 р. і в даний час закрита методом мокрої консервації. Шахту Ювілейну припускають закрити найближчим часом. П’єзометричний рівень, на території прилеглій  до цих трьох шахт, в природних умовах встановлювався на відмітці 4,8 м вище за поверхню землі. Після закриття слід припускати аналогічний підйом рівня.

Таблиця 1. Гідрогеологічна характеристика та прогноз гідрогеологічних умов

східної групи шахт Західного Донбасу

 

Показники       \           Назвашахти

Першотравнева

Степова

Ювілейна

Гідрогеологічна характеристика шахт

Рік введення в експлуатацію

1963

1965

1970

Глибина гірських виробок, м

180–200

145–250

180–230

Величина шахтного водовідливу,тис. м3/добу

12,33

21,00

24,39

Мінералізація вод, г/дм3

2,90

3,50

2,21

Водопровідність дренованої товщі, Т, м2/добу

132

140

172

Прогнозний варіант гідрогеологічних умов, коли будуть закриті всі шахти

Витрата

1600

400

1050

Зниження за рахунок власного водовідбору, м

15,3

4,0

8,2

Водознижуючий вплив сусідніх шахт, м

2,1

4,9

2,0

Сумарне водозниження в шахтах, м

17,4

8,9

10,2

 

Шахта Степова до моменту закриття шахти Першотравнева входила в систему трьох взаємодіючих свердловин із загальною депресивною воронкою, що має радіус R=12000 м в сталому режимі, радіус свердловин rш=3,0 м. Характеристика східної групи шахт представлена в табл. 1.

У роботі розглянутий прогнозний варіант гідрогеологічних умов, коли будуть закриті всі три шахти. Припускаємо в шахті Степова знижувати рівень на 10 м від поверхні землі з урахуванням 4,8 м вище за поверхню. Тоді загальне зниження повинне скласти 15 м.

Водозниження в шахті Степова розраховується під впливом системи водозниження трьох взаємодіючих шахт:

1.   Зниження за рахунок власного водовідбору визначається по формулі (1) Витрата 1600 м3/сут відповідає зниженню рівня 15 м :

 м.                                      (1)

2.   Зниження, яке створює шахта Степова в шахті Першотравнева:

м.                                  (2)

3.  Зниження, яке створює шахта Степова в шахті Ювілейна:

м.                                (3)

Аналогічно розраховується зниження в шахті Першотравнева.

1.   Зниження за рахунок власного водовідбору:

м.

2.   Зниження, яке створює шахта Першотравнева в шахті Степова:

м.

3.   Зниження, яке створює шахта Першотравнева в шахті Ювілейна:

м.

Для шахти Ювілейна:

1.    Зниження за рахунок власного водовідбору:

м.

2.    Зниження, яке створює шахта Ювілейна в шахті Степова:

м.

3.    Зниження, яке створює шахта Ювілейна в шахті Першотравнева:

м.

Сумарне водозниження в шахтах:

1)   Степова – складається з наступних складових: як знижує шахта Степова сама себе, як знижує шахту Степова шахта Першотравнева, як знижує шахту Степова шахта Ювілейна:

 м.

2)   Першотравнева - сумарне водозниження розраховується аналогічно:

м.

3)   Ювілейна:

м.

Сумарне водозниження в шахті Степова згідно розрахунків складе 17,4 м. Абсолютна відмітка гирла шахти Степова - 103,7 м, відмітка води в річці Самара - 72,4 м.

103,7 м -17,4 м= 86,3м - відмітка рівня води після зниження в шахті.

Швидкість фільтрації визначається по формулі (4):

м/добу.                          (4)

Висновки. При такому зниженні в шахті Степова структура фільтраційного потоку не зміниться. Величина швидкості фільтрації відповідає величинам, які розраховані на початковий період часу і до початку введення в експлуатацію.

Інформаційні джерела:

1.    Евграшкина Г.П. Гидрогеологические аспекты закрытия шахт в Западном Донбассе // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005.– №1.– с.20–22.

2.    Евграшкина Г.П. Проблема подтопления Западного Донбасса и пути ее решения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003.– №6.– с.38–41.

3.    Евграшкина Г.П. Гидрогеологическое обоснование закрытия шахты «Юбилейная» в Западном Донбассе / Г.П. Евграшкина, Н.Н Харитонов // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції–Дніпропетровськ–2007.– С. 60–63.

4.    Ермаков В.Н. Применение водопонижения на подтопленных территориях ликвидируемых шахт / В.Н. Ермаков, О.А. Улицкий  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003.– №6.– с.45–47.

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)