Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Фролова Л. І.

Харківський націонал. ун-т ім. В.Н. Каразіна, геолого-географ. фак-т, студ. IV курсу.

Науковий керівник: доц. каф. фіз. географії та картографії, к.геогр.н. Клименко В.Г.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ (В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

Хімічний склад природних вод басейну Сіверського Дінця представлений в основному розчиненими у воді солями які представлені іонами HCO3, SO2-4, Cl- Ca2+, Mg2+, Na+,K+. Концентрація НСO3¯ у межах басейну становить (300–400 мг/дм3) , мінімальне значення спостерігається в р. Оскіл вище м. Куп’янська – 314,6мг/дм3 , а максимальне – 390 мг/дм3 у водах р. Уда вище м. Харкова. Концентрація у басейні Cl ¯в середньому становить 51,3 мг/дм3,а максимальне значеня – 75,1 зафіксовано в р. Лопань (м. Харків), а мінімальне – 26,2мг/дм3  – у р. Уда, 10 км вище м. Харкова. Концентрація Са2+ у басейні Сіверського Дінця становить в середньому 97,1 мг/дм3, а максимальне значення – 115 мг/дм3 спостерігається у р. Сів. Донець вище м. Ізюма, мінімальне значення – 79,3 мг/дм в р. Уда на 10 км вище м. Харкова. Сумарний вміст іонів Са2+ і Mg2+ формує у воді загальну жорсткість. Жорсткість води – один з важливих критеріїв, який визначає придатність води для пиття. Жорсткість води в басейні Сів. Дінця – 6,78 ммоль/л, тобто відноситься до води середньої жорсткості. Концентрація Mg2+ в середньому складає 24,06 мг/дм3, концентрація Na+ та К+ – 87,74 мг/дм3, максимальна концентрація – 137 мг/дм3 зафіксована у р. Сів. Донець вище м. Ізюма, а мінімальна – 43,3мг/мд3 – у водах р. Сів.Донець поблизу с. Огурцово.

Значна кількість SO42– надходить за рахунок процесів відмирання живих рослинних і тваринних організмів та зі стічними водами. За період з 1990 до 2005 рр. спостерігається збільшення концентрації SO42– у басейні Сів. Дінця приблизно на 100 мг/дм3 (1990 р. – 52,89 мг/дм3, а в 2005 р. – 151,66 мг/дм3),максимальне значення сульфат-іону – 199 мг/мд3 зафіксовано в р. Лопань у м. Харків, а мінімальне – 26,0 мг/дм3 у р. Сів. Донець (м. Ізюм).

Води Сіверського Дінця в північній частині басейну за критеріями іонного складу переважно гідрокарбонатно-кальцієві. Річки південної частини басейну характеризуються високою мінералізацією (750 – 1 000 мг/дм3 ) і відносяться до сульфатного типу.

За період 1990–2005 рр. спостерігається значне збільшення мінералізації, зокрема, у 1990 р. – 436,4 мг/дм3, а в 2005 р. – 761,5 мг/дм3, тобто збільшилась майже в 2 рази.

Невід’ємною частиною вод басейну є вміст біогенних та органічних речовин. Серед біогенних сполук найбільшу роль у визначені якості води відіграють азотомісткі речовини (іони амонію, нітрити, нітрати, залізо та кремній). Вміст біогенних речовин у воді басейну р. Сів. Донця значно залежить від впливу промислових стічних вод, в результаті розкладання рослинних та тваринних залишків , а токож при змиві мінеральних добрив. Концентрація біогенних речовин у воді незначна, але саме ці елементи визначають рівень біопродуктивності водних об’єктів і таким чином зумовлюють якість води у р. Сів. Донець.

З точки зору якості води треба звернути увагу на вміст у воді саме біогенних речовин: іонів амонію (NH4) та нітритів (NO2). Підвищений вміст амонію свідчить про незадовільну якість води і часто спостерігається у водних об’єктів у місцях скидання стічних вод. Максимальне значення NO2¯ зафіксоване в р. Уда – 7 км нижче м. Харкова – 0,238 мг/дм3 у 2005 р. Підвищена концентрація свідчить про інтенсивний розклад органічних речовин, які надійшли зі скидними водами рідше з мінеральними добривами, а це свідчить про забруднення водойми. Отже, в цілому річки басейну Сіверського Дінця характеризуються підвищеним вмістом у воді біогенних елементів, що свідчить про її недостатню якість та непридатність до вживання без попередньої очистки.

Вміст NO3¯ у водах Сіверського Дінця в середньому станоновить 1,17 мг/дм3, з максимальним значенням 2,53 мг/дм3 – в р. Лопань – м. Харків. Вміст О2 у водах басейну коливається від 0,59 мг/дм3 (р. Сів. Донець – м. Зміїв) до 1,14 мг/дм3 (р. Сів. Донець – м. Балаклія). Середня концентрація О2 у водах басейну Сів. Дінця становить 8,20 мг/дм3, максимальне значення спостерігається поблизу с. Огурцове – 10,7 мг/дм3, а мінімальне – у м. Зміїв – 7,30 мг/дм3. Води басейну Сіверського Дінця у своєму хімічному складі містять ще ряд різноманітних забруднюючих речовини (нафтопродукти, феноли). Більша частина нафтопродуктів надходить зі стічними водами підприємств нафтодобувної промисловості та з сільськогосподарських угідь. Концентрація нафтопродуктів у водах басейну Сів. Дінця становить в середньому 0,14 мг/дм3. Найбільший вміст нафтопродуктів спостерігається в р. Харків (м. Харків) – 0,27 мг/дм3.

Найбільше значення концентрації фенолів зафіксовано в р. Сів. Донець – м. Балаклія – 0,002 мг/дм3. А загалом вміст фенолів у водах басейну Сів. Дінця становить в середньому 0,006 мг/дм3.

Отже, на сьогоднішній день невід’ємною складовою природних вод басейну Сіверського Дінця є антропогенні забруднювачі, які вносять суттєві корективи в хімічний склад води, а саме – погіршився стан води, підвищилась мінералізація, майже в 2 рази в порівнянні з 1990 р.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)