Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Сологуб Т. П.

Дніпропетровський національний ун-т, геолого-географічний фак-т, студ. IV курсу.

Науковий керівник: доц. каф. фізичної та економічної географії, к.б.н. Манюк Вад. В.

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ, ЗАРЕЗЕРВОВАНОЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОРІЛЬСЬКОГО НПП

 

Об’єктом нашого дослідженняє природно-територіальний комплекс пониззя долини р. Оріль (ліва притока р. Дніпра), який адміністративно знаходиться в Царичанському районі Дніпропетровської області. Предметом дослідження є ключовіділянки природних ландшафтів в межах басейну р. Оріль як елементи заповідної, господарської та рекреаційної зон майбутнього національного природного парку (НПП).

Для виділення зон майбутнього Орільського НПП спершу було вибрано територію (в межах Царичанського району Дніпропетровської області), де і проводилося дослідження із виявлення в першу чергу ділянок, перспективних для заповідання, а потім уже рекреаційного та господарського використання. За топографічною картою здійснене схематичне зонування, яке під час дослідження було удосконалене: розроблено межі кожної зони, при цьому враховувались думки місцевого населення. Найбільшу увагу приділялось ділянкам із найбільш перспективними формами рельєфу для заповідання. Такими були гідрологічні, лісові, степові ділянки тощо. Особливість обраного району полягає в тому, що навіть при значній розораності збереглися великі природні масиви з різноманітною та рідкісною флорою та фауною. Отже, Приорілля має всі природні умови для розвитку заповідного фонду та має великий рекреаційний потенціал. Також було виявлено що в цій місцевості збереглося традиційне природокористування, яке займає особливе місце в господарському комплексі.

Відібрані ділянки, придатні для створення НПП, оцінювались за наступними критеріями: 1) ступінь біорізноманіття, наявність фонових і рідкісних видів рослин і тварин; 2) екологічна цілісність території; 3) наявність природних феноменів; 4) наявність цінних історико-культурних пам’ятників; 5) рекреаційне і освітньо-виховне значення; 6) наявність реальної загрози цінним об’єктам і екосистемам; 7) відповідність режиму інших територій, що охороняються розташованих в тому ж районі і на прилеглих ділянках; 9) особливості розселення і життєдіяльність населення; 10) сумісність режиму парка з існуючою системою природокористування.

В ході досліджень зроблено серію геофотографічних зображень, які прив’язані до карти. Також вони використовувалися при оцінці навантаження, визначенні типового різноманіття флори і фауни, рельєфу тощо.

Стан збереження оцінено по 5-бальній шкалі (взято до уваги фактор часу та негативний вплив різних форм природокористування). Досліджено 15 ділянок, які пропоную віднести до заповідної зони. Нижче наводимо приклади виявлених і запропонованих ділянок для заповідної зони НПП.

СТАТ.tif

Рис. 1. Схема ключових ділянок, досліджених на території майбутнього НПП «Орільський»

 

1. Майдан (с. Могилів-1, площа 2,9 га). Важливе значення для заповідання (історико-археологічна пам’ятка), рідкісні види флори. Збереженість середня (3,5). Західна частина зайнята старим кладовищем (поховання ХVIII-ХIХ ст., в роки голодомору 1933 р.), а східна та південна – під сінокосами, північна – не використовується, заросла акацією, осикою та ін. На південному сході находяться сільськогосподарські угіддя (на час дослідження були засіяні пшеницею). Природокористування має великий негативний вплив, тому що внаслідок обробки полів один курган майже зник повністю і заріс акацією, а інший обораний з боків.

2. «Трикутник» (с. Могилів-1, 1,82 га) - місце розгалуження Орелі на два річища. Висока збереженість (5). Використовується лише для відпочинку, віддаленість від доріг з твердим покриттям (лише складна ґрунтова дорога), повністю відокремила та зберегла природний стан ділянки.

3. Озеро Біловід (с. Могилів, 60 га) особливий гідрологічний водотік. Збереженість вища середньої (4-4,5). Використовується для ловлі риби й раків, для відпочинку.

4. Вали Української укріпленої лінії (знаходиться на правому березі р. Оріль, с. Рудька, 3,2 га), історико-культурна пам’ятка. Збереженість середня (3-3,5). Частково на території зосередженні поля, на момент дослідження була скошена пшениця, на деяких полях росла кукурудза. Насип кургану порушений при обробці землі (початковий вигляд збережений).

5. Сосновий ліс (с. Могилів, с. Проточі, поблизу каналу). Збереженість висока (4,5-5). Використовується для прогулянок, збору грибів, полювання, сухі дрова для розведення багаття.

6. Степова цілина – 1 (с. Могилів, 41,0 га). Збереженість вища середньої (3,5-4). Частково використовується як пасовище, сінокоси, для збирання лікарських рослин тощо.

 

Таблиця 1. Оцінка ступеню перспективності ключових ділянок для формування

функціональних зон НПП «Орільський»

Назва

Перспективність для формування зон парку, в балах

Заповідна

Рекреаційна

Господарська

1

Ліс і ставки (с. Шульговка, Петриківський р-н)

7

1

2

2

Майдан (с. Могилів 1)

6

3

1

3

Сосновий ліс (с. Бабайківка)

6

2

2

4

Озеро Біловід (с. Могилів)

5

3

2

5

«Трикутник» – місце розгалуження Орелі на два річища (с. Могилів)

7

2

1

6

Лісок (с. Сорочино, Петриківський р-н)

7

1

2

7

Озеро (с. Бабайківка)

8

1

1

8

Степова цілина – 1 (с. Могилів 1)

6

3

1

9

Степова цілина – 2 (с. Могилів, Селище)

5

2

3

10

Ставки (с. Могилів )

5

3

2

11

Мішаний ліс (лівий берег р. Оріль, поблизу озера Біловід, с. Могилів)

5

3

2

12

Сосновий ліс (с. Китайгород)

6

2

2

13

Тавлинський ліс (с. Могилів)

4

4

2

14

Озеро (с. Рудька)

7

2

1

15

Вали Української укріпленої лінії

6

2

2

16

Оріль в межах населених пунктів

3

3

4

17

Оріль за межами населених пунктів

6

2

2

 

Загалом таких ділянок було обрано 15 (рис. 1). Крім того, обстежено й багато інших (додаткових) ділянок, в тому числі було взято на обліку ділянки де збереглися хати-мазанки, колодязі-журавлі, клуні, побут та колорит сільської місцевості. Запропоновано ділянки, що не вилучатимуться із господарювання і відійдуть до господарської зони, також деякі ділянки запропоновано віднести до рекреаційної зони (ввійдуть історико-культурні пам’ятки, оздоровчі табори та бази відпочинку, які діють і зараз). Отже, створення НПП передбачає відбір за вище названими критеріями характеру заходів та типу господарювання. Автором розроблено систему оцінювання перспективності кожної ділянки для віднесення тої чи іншої функціональної зони парку за 10 бальною шкалою. При цьому враховувалися природне різноманіття та особливості флори й фауни, антропогенне навантаження, характер природокористування на момент дослідження тощо. Оцінювалась перспективність ділянок для кожної зони згідно з вимогами до таких зон.

В межах цих ділянок представленні різноманітні форми рельєфу які відображають найбільш типові елементи геоморфологічної будови долини р. Оріль. Багаточисленність та різноманітність водних ресурсів забезпечує гарне життя навколишньому середовищу. А незвичайний склад рослинного покриву та біорізноманіття в цілому, збагачує край мальовничістю та переконує у потребі збереження – заповідання.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)