Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Демиденко А. С.

Дніпропетровський національний ун-т, геолого-географічний фак-т, студ.V курсу.

Науковий керівник: доц. каф. геоекології та раціон. природокор., к.геогр.н. Довгаль Л.І.

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ РОЗБАВЛЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У РІЧКАХ

 

Розбавлення стічних вод – процес зниження концентрацій забруднюючих речовин у водотоках і водоймах, що протікає внаслідок перемішування стічних вод з навколишнім водним середовищем.

Розбавлення стічних вод у водотоках і водоймах обумовлюється комплексним впливом наступних трьох процесів: розподілом стічних вод у початковому перетині водойми або водотоку (місці скиду), що залежить від конструкції випускної споруди; початковим розбавленням стічних вод, що протікає під дією турбулентних струменів; основним розбавленням стічних вод, що визначається гідродинамічними процесами водойм і водотоків.

Фактори, які визначають процес розбавлення можна розділити на дві групи: конструктивні й технологічні особливості випуску стічних вод; гідрометеорологічні особливості водойм і водотоків.

Перша група включає такі фактори, як конструкція випускної споруди; число, форма й розміри випускних отворів; витрата й відносна швидкість стічних вод, що випускаються, технологічні й санітарні показники стічних вод (фізичні властивості, концентрації забруднюючих компонентів і ін.)

До другої групи слід насамперед віднести характер руху водних мас у формі течій і струменів; причини, що викликають ці рухи: стік, вітер, стратифікація температур і щільностей; морфологічні характеристики русла водотоку або ложа водойми; ступінь проточності (водообміну); склад і властивості водного середовища.

Скидання стічних вод найчастіше відбувається в ріки. Існує кілька методів розрахунку розбавлення стічних вод у річках, які визначаються видом поставленого завдання, ступенем точності рішення, забезпеченістю вихідними даними про водний об'єкт.

Метод Фролова–Родзиллера доцільно застосовувати для невеликих і середніх рік при оціночних розрахунках, коли не розглядається конструкція випуску, а вирішується питання про можливість скиду стічних вод у ріку. Цей же метод в аналогічних умовах застосуються для розрахунку розбавлення стічних вод у звивистих руслах, однак для нього потрібно більш детальне знання морфології русла.

Найбільш точні результати розрахунку розбавлення стічних вод досягаються у відносно прямому водотоці й застосуванням методу кінцевих різниць, причому перший метод доцільно застосовувати для віддалених від випусків створів, а другий – для створів наближених до місця скиду.

 

Існує метод обліку початкового розбавлення  при зосереджених випусках стічних вод  та тих, що  розсіюються у ріки, який займає проміжне положення, він дозволяє встановити кратність розбавлення при вже відомій конструкції випуску, однак вiн не дає можливості знайти розподіл концентрацій по перетину потоку, а визначає розбавлення в максимально забрудненому струмені, без уточнення його положення

Идеи бизнеса и готовые планы

Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)