Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Стефанський М. В.

Український держ. геологорозвідувальний ін-т, Дніпропетровське відділення, здобувач.

Науковий керівник: проф. каф. геології і гідрогеології ДНУ, д.г.-м.н. Барг І.М.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПЛОЩИННИХ ТА ЛІНІЙНИХ КІР ВИВІТРЮВАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ В ОПОРНИХ СВЕРДЛОВИНАХ СХИЛІВ ДДЗ В ЗВ’ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ

 

В 2004-2007 рр. в Дніпропетровському відділенні Українського Державного геологорозвідувального інституту проведені тематичні дослідження опорних розрізів кір вивітрювання кристалічного фундаменту північного та південного бортів дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) в зв’язку з прогнозуванням покладів вуглеводнів. Зокрема, в ході робіт вивчалися зв’язок будови та речовинного складу кір вивітрювання з тектонічними порушеннями, що мало особливе значення при прогнозуванні скупчень вуглеводнів. Були проведені польові роботи з детальним відбором керну 13 опорних свердловин. Зразки відбирались з порід базального горизонту осадового чохла, власно з кір вивітрювання та порід кристалічного фундаменту. Лабораторні дослідження  включали вивчення фізичних властивостей (об’ємна та питома вага порід та обчислення по їх значенням пористості), петрографічний, термічний (діагностика тонкодисперсних глинистих та деяких акцесорних мінералів), спектральний та рентген-дифрактометричний (визначення мінерального складу) аналізи, а також геофізичні дані.

В результаті проведених досліджень речовинного складу, фізико-геологічних властивостей та  визначення морфотипів кір вивітрювання отримані наступні висновки.

1. Опорні розрізи моноклінальних схилів ДДЗ характеризуються наявністю площинних та лінійних кір вивітрювання з повним та неповним профілем зональної будови. Неповний профіль кір вивітрювання зареєстровано в елювії кислих порід, який представлений зоною дезінтеграції або зонами дезінтеграції та гідрослюд. Виключно зону дезінтеграції  (початкового вилуговування) достовірно визначено у плагіогранітах та біотитових гранітах (св. Ульянівська-3), діорито-гнейсах (св. Скворцівська-46) та біотитових плагіогнейсах (св. Юліївська-26). Зона дезінтеграції разом із зоною гідрослюд визначена у плагіогнейсах (св. Оливинівська-1) та має ознаки вуглеводнів в базальних верствах осадового чохла, а також по гранодіоритам (св. Ульянівська-4), біотитовим гнейсам (св. Нововербська-1), гранітогнейсам (Малороганська-1, Скворцівська-47). Повний профіль зареєстровано у площинній корі вивітрювання, розкритий свердловиною Скворцівська-62. Він характеризується наявністю зони дезінтеграції (потужність 0,2 м), гідрослюд (потужність 3,8 м) та каолінізації з підвищеним відсотком вмісту кварцу. Ознаки вуглеводнів визначено в зоні гідрослюд.

 

2. Лінійні кори вивітрювання відрізняються від площинних за потужністю, структурою, а також за речовинним і хімічним складом. Лінійні кори виявлені у св. Ульянівська-4 та Аннівська-674 і характеризуються такими ознаками: а) різко підвищеною потужністю, яка коливається в інтервалі 65-110 м, на відміну від потужності площиннних – 5-36 м; б) перешаруванням ділянок порід з різним ступенем гіпергенезу – в свердловині Аннівська-674 зареєстровано перешарування незмінених ділянок гранат-біотитових сланців з окремнілими та дезінтегрованими ділянками. В свердловині Ульянівська-4 спостерігається перекриття незміненим біотитовим гранітом порід зони гідрослюд; в) наявністю вторинних мінералів: піриту, марказиту, арсенопіриту (сульфідизація), кальциту, сидериту, родохрозиту (карбонатизація), халцедону (окременіння) та гідроокислів заліза; г) підвищеним вмістом деяких елементів (Ba, Mn, Ni).


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)