Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Савченко Ю. В.

Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, каф. гідрогеології, магістрант.

Науковий керівник: заступник директора НІЦ РПД НАН України, к.г.-м.н. Руденко Ю.Ф.

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СХИЛУ ДОЛИНИ РІЧКИ ДНІПРО В РАЙОНІ МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ В МІСТІ КИЄВІ

 

На сьогоднішній день через інтенсивну забудову міст і збільшення техногенного навантаження на ґрунти дуже актуальною є проблема визначення стійкості схилів. Метою роботи є оцінка стійкості схилу долини р. Дніпро в районі Маріїнського палацу в м. Києві та визначення основних заходів боротьби із зсувами.

На стійкість схилів впливають наступні фактори: 1) стратиграфо-літологічні комплекси та їх фаціальна мінливість, розривні структури, літологічна і тектонічна тріщинуватість порід; 2) гідрогеологічні умови; 3) фізико-механічні властивості і напружений стан ґрунтів; 4) геоморфологічні особливості схилів; 5) техногенні фактори.

Головна роль у формуванні інженерно-геологічних умов території Київського району належить покривним четвертинним відкладам.

В межах міста Києва розташовано багато споруд, які являються пам’ятниками архітектури. Однією з таких споруд є Маріїнський палац. В геоморфологічному відношенні Маріїнський палац розташований в верхній частині правого схилу долини Дніпра. Місцезнаходження  ділянки визначає її геологічну будову, яка на досліджену глибину складена відкладами четвертинної, неогенової та палеогенової систем. Четвертинні відклади складені делювіально-зсувними ґрунтами, лесовидними супісками та суглинками, моренними пісками і суглинками. Відклади неогенової системи складені глиною строкатою, суглинком, супіском та піском полтавської світи. Палеогенові відклади представлені канівською, бучацькою та київською світами, які складені піщано-глинистими утвореннями.

Складність інженерно-геологічної обстановки обумовлена безліччю факторів, що її формують: геоморфологічним розташуванням, наявністю монументальних споруд першого класу поблизу схилу, наявністю в геологічному розрізі лесовидних та зсувних ґрунтів.

Досить часто необхідно кількісно оцінити ступінь стійкості схилів і укосів з визначенням величини коефіцієнта запасу стійкості, що буде відповідати даному випадку.

Слід відмітити, що складна природа зсувних явищ ще досі не вивчена до кінця. Звідси можливість і виправданість використання так званих точних рішень дуже сильно обмежується і приходиться використовувати всякого роду напівемпіричні методи, що виправдали себе на практиці.

Зараз існує відносно багато методів визначення коефіцієнту запасу стійкості, основними з яких є: метод круглоциліндричних поверхонь, метод ВНІМІ, К. Терцагі, Г. Крея, метод «горизонтальних сил», графоаналітичний метод Маслова та багато інших.

В залежності від визначених інженерно-геологічних умов території обирається той чи інший метод визначення коефіцієнту запасу стійкості.

Для визначення коефіцієнту запасу стійкості правого берегу р. Дніпро в межах Маріїнського палацу були обрані методи К. Терцагі і Г. Крея. Для цього визначено положення поверхні ковзання та положення рівня ґрунтових вод. Отримані значення коефіцієнта запасу стійкості становлять 1,09 та 0,9 відповідно. Це свідчить, що схил перебуває в умовах граничного стану. Тобто, будь-яке додаткове навантаження або дія несприятливих факторів може призвести до зсувних зрушень.

Для запобігання зсувних процесів можна запропонувати наступні заходи боротьби із зсувами: 1. Встановлення і посилення природних упорів сповзаючих мас (укріплення берегів від розмивів, влаштування підпірних стінок, огороджень і т.д.). 2. Регулювання водного режиму ґрунтових мас (осушення зсувних ділянок з застосуванням горизонтального і вертикального дренажів, організація поверхневого водовідводу та упорядкування водотоків і т. ін.). 3. Зменшення градієнта навантажень (зменшення зовнішніх навантажень і т.д.).

 

Також є бажаними стаціонарні спостереження за допомогою реперів, виконання гідрогеологічних спостережень тощо.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)