Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Єсіна О. Г.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. ІV курсу

Науковий керівник: ст. викл. каф. фізичної та економічної географії  Є. В. Бурлака

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ТУРИЗМУ У ВІРМЕНІЇ

 

На сьогоднішній день світовий ринок туристсько-рекреаційної сфери є досить широким. Існує ряд найбільш популярних серед туристів країн, туристичні пропозиції яких є вже давно відомими, сталими та оціненими. Але останнім часом сучасного туриста все більше цікавлять нові можливості, нові країни, що мають як сприятливі природні умови, так і цікаву, самобутню історію та культуру. Однією з таких країн є Вірменія, яка тільки починає просування свого туристського продукту на сучасному ринку туристсько-рекреаційних послуг.

Метою даної роботи є оцінка рекреаційно-туристських ресурсів Вірменії, аналіз конкретного туристського продукту даної країни, а саме – програмних турів, розроблених вірменськими туроператорами та запропонованих як вірменськими, так і зарубіжними туристськими агентствами; аналіз туристської індустрії Вірменії.

Виникнення поняття "програмний туризм” пов’язане з високою конкурентною боротьбою на міжнародному туристському ринку, коли більшість туристських фірм почали пропонувати своїм клієнтам комплексне обслуговування за певною програмою. Це різко та досить сильно збільшило ринок, розширивши систему попиту та пропозицій, дозволило диференціювати його, а туристичним фірмам – спеціалізуватися на тому чи іншому виді програм (курортно-оздоровчому, пізнавальному, спортивному, діловому тощо), що одразу ж підвищило рівень обслуговування.

В процесі роботи автором зроблений аналіз рекреаційно-туристських ресурсів Вірменії. При цьому розглядались як фізико-географічні, так і суспільно-історичні характеристики країни. Було відмічено, що Вірменія має:

по-перше, сприятливі природні умови (особливу орографічну будову території, теплий та м’який більшу частину року клімат, мальовничі ландшафти, різноманітний та досить унікальний рослинний та тваринний світ);

по-друге, потужні історико-культурні та релігійні активи (це обумовлюється давньою (4000 років) історією країни; наявністю великої кількості культурно-історичних пам’яток, більшість з яких добре збережена і представляє собою кілька різних культур (також важливим фактом є те, що Вірменія є першою офіційною християнською державою).

Що стосується розвитку туристської індустрії Вірменії, то можна відмітити його наступні негативні сторони:

  •  обмежений зовнішній доступ до країни та поганий стан внутрішньої транспортної системи;
  • низька інформованість про країну на туристському ринку;
  • недостатній розвиток деяких об’єктів туристської індустрії, а саме – підприємств розміщення туристів, підприємств системи розваг та банківської сфери.

Що стосується конкретного туристського продукту, тобто програмних турів, до Вірменії, то зазначимо наступне. На сьогоднішній день існує два туроператори, що розроблюють програми турів, та дев’ятнадцять як вірменських, так і зарубіжних туристичних агентств, що пропонують ці тури. З сорока п’яти турів за метою майже 64% складають пізнавальні тури, 6,5% – спортивні й 29,5% – тури спортивно-пізнавального характеру. Тривалість турів може становити як кілька годин (у деяких піших спортивно-пізнавальних турах), так і до 15 днів (у пізнавальних). Що стосується сезонності, то усі пізнавальні тури організовуються протягом всього року, а спортивні й спортивно-пізнавальні – у певний сезон. Кількість відвідуваних під час туру населених пунктів та об’єктів залежить як від його тривалості, так і від самої структури подорожі. Що стосується вартості турів, то вона в середньому коливається від 500 $ USD за чотириденний до 1400 за п’ятнадцятиденний тур. Внаслідок цього країна вважається дорогою для європейського туриста, у якого є широкий вибір.

Необхідно відмітити, що в процесі роботи виявлені і деякі територіальні особливості розміщення рекреаційно-туристських ресурсів Вірменії. Так, нами виділені кілька типів туристських центрів країни:

1)    найважливіші туристські центри, відвідання яких є дуже активним;

2)    важливі туристські центри, відвідання яких є досить активним;

3)    специфічні туристські центри, які відвідуються лише у спеціалізованих турах або за бажанням туристів.

Виділені і три типи туристських районів Вірменії:

1)    з великою кількістю рекреаційних об’єктів і ресурсів та можливістю багатофункціонального використання території;

2)    з достатньою кількістю рекреаційних об’єктів і ресурсів та можливістю використання території для розвитку певних видів рекреації;

3)    з невеликою кількістю рекреаційних об’єктів і ресурсів та можливістю використання території для розвитку одного виду рекреації.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)