Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Желєзняк А. С.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. V курсу

Науковий керівник: доц. каф. фіз. та економ. географії, к.геогр.н. Н. М. Дук

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,

В ЯКИХ БЕРЕ УЧАСТЬ УКРАЇНА

 

Глобалізація – особливість сучасного міжнародного розвитку, яка за прогнозами вчених буде помітно посилюватись у XXI ст. Інтеграційні процеси та співробітництво між державами відбуваються здебільшого через міжнародні організації (МО), тому їх вивчення викликає зацікавленість як з боку політологів, економістів, соціологів, так і географів.

Участь України в МО є одним з головних питань інтеграції нашої країни у міжнародне співтовариство та викликає значні суперечки між політиками , окрім того, актуальним є обізнаність населення з цієї проблеми, тому що напрямок розвитку держави повинно бути узгоджено з думкою народу.

Таким чином, головною метою роботи є здійснення аналізу МО, в яких бере участь Україна, з географічних позицій.


     Останнім часом напрямок міжнародного співробітництва значно розширився, й збільшились повноваження МО. Зараз у світі існує більше 4 тис. МО, з них більше 300 – неурядових. Найбільша кількість МО налічується в Європі та Америці. Максимум МО зосереджено у десятці міст. Найбільше їх в Нью-Йорку, Вашингтоні та європейських містах (рис.1), завершує десятку – місто Найробі
 
 
 
 

 
 

                       Рис.1. Розподіл міжнародних організацій                 Рис. 2. Міжнародні організації,

                                    по містах Європи                                                        в які входить Україна

 
 
Враховуючи загальновідомі підходи до класифікації МО, автор пропонує наступний варіант класифікації.

 

1. За територіальним охопленням:

·        глобальні;

·        міжконтинентальні(субглобальні);

·        регіональні;

·        субрегіональні;

·        локальні

2. За напрямком діяльності:

·        загальнополітичні;

·        воєнно-політичні;

·        економічні;

·        валютно-фінансові;

·        інші

 

3. За діапазоном сфер діяльності:

·        вузькоспрямовані;

·        широкої компетенції

4. За інституційними ознаками:

·        міжурядові;

·        неурядові

 

5. За умовами вступу:

·        з політичними;

·        з економічними;

·        з сукупністю умов

6. За тривалістю існування:

·        найстаріші (ХІХ ст.);

·        довоєнні;

·        повоєнні;

·        останніх десятиріч

 

7. За приналежністю до системи ООН:

·        підрозділи ООН;

·        окремі організації

 

 

 
     

 

 

Дана класифікація складена для аналізу складу МО, в яких бере участь Україна. Так, наприклад, наша країна входить у різні за територіальним охопленням МО (рис. 2), 12 з 23 за тривалістю існування відносяться до повоєнних, три є найстарішими та були засновані у 60–70 рр. XIX ст., останні 7, окрім однієї довоєнної МО, утворилися в останні десятиріччя (з 70 рр. до сьогодення). Більшість МО, в які входить Україна, є підрозділами ООН (15). А за діапазоном сфер діяльності переважають вузькоспрямовані МО (14 з 23), які мають різні напрями діяльності.

Зараз багато європейських організацій проводять активну діяльність, спрямовану на зміцнення демократії у Центральній та Східній Європі, хоча інтенсивність їх впливу відрізняється в залежності від країни, оскільки для країни суттєвий вплив на хід демократизації мають як внутрішні, так і зовнішні фактори.

В підсумку треба зазначити, що не тільки участь, але й процес підготовки до вступу в різні МО, веде до певних наслідків, більшість з яких мають позитивний вплив па економіку та соціально-культурне життя країни. Прагнення набути членства у МО стало потужним стимулом для проведення демократичних реформ у багатьох країнах, але досягнення цієї мети усе ж таки потребує довгого складного шляху.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)