Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Гаврилюк Г. А.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. ІV курсу

Науковий керівник: ст. викл. каф. фіз. та економ. географіїГ. О. Лисичарова

 

Географічний аналіз контингенту героїв радянського союзу (на прикладі Героїв Дніпропетровщини 1941–1945 рр.)

 

Свідоцтвом актуальності теми є вступ у дію в Україні закону, який спрямовано на увіковічення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр., що був прийнятий в квітні 2000 р. Даний документ націлює громадськість на необхідності відродження краєзнавчої, пошукової роботи з метою встановлення імен воїнів, що захищали і визволяли територію України, зокрема Дніпропетровської області.

У навчально-виховній роботі досить корисними можуть бути результати дослідження життєвого шляху воїнів, що відзначилися особливим героїзмом та мужністю, до числа яких належать Герої Радянського Союзу. Підставою дослідження такої категорії воїнів на Дніпропетровщині є те, що в її межах відбувалася одна з визначальних для долі війни операцій – Битва за Дніпро.

Мета даного дослідження полягала в систематизації, картографуванні та аналізі відомостей про контингент Героїв Радянського Союзу, що отримали це звання в боях на території Дніпропетровської області в роки Великої Вітчизняної війни.

Виконавши запланований обсяг завдань, можемо стверджувати, що мету дослідження досягнуто. Результати полягають у наступному.

1). Однією з найчисельніших груп видатних особистостей, що були удостоєні звання "Герой Радянського Союзу”, починаючи з 1936 і до поч. 90-х рр., виявилися військовослужбовці, що відзначилися під час бойових операцій 1941–1945 рр. З’ясовано, що кожен п’ятий з числа вищезгаданої категорії військових отримав звання Героя в боях за Дніпро – 2 650 осіб.

2). Систематизовані біографо-статистичні дані, що характеризують героїв-захисників і визволителів Дніпропетровської області на основі відомостей, що подані в ювілейному виданні "Бойова слава Дніпропетровщини” в двох томах. Характеристика контингенту, що складався з 594-ох Героїв Радянського Союзу, яка надавалася на момент здійснення ними подвигу, була виконана за наступними напрямками: а) місцем народження; б) національним складом; в) віковим складом; г) рівнем освіти та наявністю спеціальної військової підготовки; д) надбанням досвіду ведення бойових дій у війнах та військових конфліктах до Великої Вітчизняної війни; е) військовим званням; ж) належністю до роду військ та певної військової посади.

3). З’ясовано, що поміж героїв Дніпропетровщини були представлені:

-уродженці 14 країн – більшості республік колишнього СРСР, а також Польщі й Туреччини. Встановлено, що домінуюча частка героїв народилася і була мобілізована з областей, республік, країв Російської Федерації — 410 з 594, що становить 69 % чисельності контингенту;

-воїни 26 національностей, з помітним домінуванням росіян та українців; національні меншини у розподілі контингенту не перевищували 10 %;

-593 особи чоловічої та 1 жіночої статі – В. С. Кащєєва;

-герої, віковий інтервал складу яких коливав від 1893 до 1926 років народження. Визначено, що середній вік осіб, які проявили винятковий героїзм при визволенні Дніпропетровщини, складав повних 27 років;

-військовослужбовці різного рівня освіти, серед яких переважали особи, що мали неповну середню (7 класів – 41 %) та, навіть, початкову освіту (4 класи – 31 %). Частка осіб, які мали військову професійну підготовку, не перевищувала 47 %;

-герої-захисники та визволителі Дніпропетровської області, які до Великої Вітчизняної війни брали участь у семи попередніх війнах та військових конфліктах, серед яких лише генерал-полковник, командувач 7-ої гвардійської армії Степового фронту, М.С. Шумілов – в п’яти;

-воїни, які за військовим званням характеризувалися невеликим випередженням представників рядового та сержантського складу (53,2 %) по відношенню до офіцерів та генералів. Цікавим виявився той факт, що Героями при визволені Дніпропетровщини стали 14 генералів (5 % офіцерського контингенту військових), серед яких Є.Г. Пушкін, Р.Я. Маліновський, А.М. Голоско, В.А. Судець (уродженець Дніпропетровщини); В.В. Глаголєв, що очолював 46-ту армію, – вдруге;

-військовослужбовці 11 родів військ, що брали участь у боротьбі за визволення Дніпропетровщини, серед яких помітну більшість складали воїни стрілецьких та артилерійських підрозділів армії. Поміж контингенту, що вивчався, був лише один герой-підпільник – секретар підпільного обкому партії М.І. Сташков, який отримав це звання посмертно;

-воїни, що за військовою посадою, яку вони обіймали на момент здійснення подвигу, характеризувалися суттєвим домінуванням представників командного складу всіх рівнів (від командувача армією чи дивізією до командира кулеметного чи гарматного розрахунку).

4). Побудовано дві тематичні карти, що відображають: а) результати аналізу літературних джерел, що присвячені даній проблематиці; б) сукупність вищезгаданих ознак воїнів, які отримали звання Героя Радянського Союзу в боях за Дніпропетровську область.

Таким чином, аналіз біографічних матеріалів і побудованих карт дозволив скласти багатопланову характеристику контингенту Героїв Радянського Союзу, яким було присвоєне це звання за військові операції на Дніпропетровщині на час здійснення ними подвигу. Подальше дослідження полягатиме в аналізі життєвого шляху героїв, як до, так і після отримання почесного звання.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)