Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Бойко З. В.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. V курсу

Науковий керівник: проф., зав. каф. фіз. та економ. географії, д.пед.н. Л.І. Зеленська

 

Дослідження просторового інтелекту методом оцінки просторових географічних образів студентів-географів

 

Основою для дослідження просторового інтелекту послужили сучасні досягнення психологічних наук в області вивчення особливого виду інтелекту – візуально-просторового, а також у поведінковій географії, що займається аналізом просторових образів і уявлень людини.

Дослідження просторових образів є багатогранною і досить складною науковою задачею. У кожної окремої людини формуються особисті просторові уявлення про ту або іншу територію. Психологи затверджують, що мислення образами є одне з основних особливостей людської психіки, коли складні поняття, об'єкти і явища у свідомості людини перетворюються в моделі й образи.

Важливу роль в історії вивчення просторових географічних образів зіграли роботи Д.Н. Замятіна, И.И. Мітіна, Г.А. Кононової, Ф.Н. Шемякіна та ін.

Просторовий географічний образ території це адекватне відображення навколишньої дійсності, що виникло в індивідуума як результат її сприйняття і теоретичного осмислення [1].

Перед тим, як проводити дослідження просторових образів території студентів-географів, на різних стадіях навчання був проведений тест-самодіагностика з метою визначення психологічного характеру інтелекту. Існує мінімум вісім різновидів інтелекту: вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, візуально-просторовий, кінестичний, міжособистісний, вербальний, музичний, натуралістичний [2].

Респондентам (студенти 1 курсу ДНУ, геолого-географічного факультету, спеціальності „Географія” та спеціальності „Краєзнавство і туризм”, усього 53 особи) було запропоновано 40 питань. Відповіді оцінювались по такій шкалі балів: цілком згодний (5 балів); згодний (4 б.); не вирішив (3 б.); не згодний (2 б.); зовсім не згодний (1 б.).

Аналіз результатів показав, що найбільш розвинуті такі види інтелекту: вербально-лінгвістичний – 19%, міжособистісний – 18%, в однаковій мірі – кінестичний і натуралістичний – по 16%. На жаль, візуально-просторовий вид інтелекту складає всього 14% (рис. 1). Цей вид інтелекту реалізується в рішенні задач візуального уявлення об'єкту, він важливий при грі в шахи, припускає гарне орієнтування в просторі і картографічних моделях, виявляється в рішенні задач, зв'язаних з навігаційною справою, з використанням системи символів, за допомогою яких робляться позначення на картах.

Види інтелекту:

1 – вербально-лінгвістичний,

2 –візуально-просторовий,

3 – натуралістичний,

4 – кінестичний,

5 – міжособистісний,

6 – інтерперсональний,

7 – музичний,

8 – логіко-математичний

Рис. 1. Кількісний розподіл видів інтелекту респондентів

 

Можна зробити висновок, що більшій кількості опитаних респондентів буде не легко вчитися на даному факультеті. Результати досліджень можна використовувати в роботі приймальних комісій, при виборі абітурієнтами спеціальностей університету тощо. 

Література:

1. Кононова Г.А. Пути формирования географического образа // География в школе. 1997. – №6. – С.57–60.

2. Multiple Intelligences. The Theary in Practice by Howard Gardner / Basic Books: A Division of Harper Collins Publishers. – N.Y., 1993.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)