Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Рябчий О. Ю.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. IVкурсу

Науковий керівник: доц. каф. екологіїта раціонального природокорист., к.б.н. О. М. Рузіна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ

 

Серед важливих чинників умов проживання людини є забруднення природного середовища. Створюється загроза не тільки для численних тварин, рослин, а й для життя самої людини. Хімічна промисловість відіграє значну роль у розвитку виробничого потенціалу України, але загроза від її діяльності для оточуючого середовища дуже велика.

Адміністративно–виробнича будівля, що є об’єктом дослідження, буде використовуватись для робот по відновленню шин вантажних автомобілів. Враховуючи характер діяльності даного об’єкту стає можливим виникнення наступних видів впливу на навколишнє середовище.

1. Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від теплогенератора та від процесу вулканізації шин. При цьому в атмосферу потрапляють такі речовини як: азоту диоксид – 0,179 т/год; вуглеводу оксид – 0,695 т/год. Відбувається забруднення атмосфери вихлопними газами автотранспорту. Внаслідок цього, у повітря потрапляють такі речовини як: стирол, толуол, етилбензол, ацетон та неорганічний пил.

2. Забруднення водного басейну викидами побутових стічних вод та використання води питної якості. Початкова концентрація забруднюючих речовин в стічних водах до очищення становить: нафтопродукти – 16 мг/л, завислі речовини – 300 мг/л.

3. Виникнення відходів виробництва IV класу небезпечності та побутових відходів іскладування їх на полігоні ТПВ. При експлуатації об’єкту виникають такі відходи: відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьоване масло, ТПВ, в тому числі вуличне сміття, нафтопродукти 90%-го обводнення.

4. Вплив на рослинний та тваринний світ за рахунок забруднення атмосфери  та у випадках аварійних викидів.

Для захисту навколишнього середовища від можливого негативного впливу об’єкту передбачені наступні заходи:

1.      Застосування сучасних технологічних процесів.

2.      Влаштування очисних споруд з метою очищення поверхневих стоків, забруднених нафтопродуктами.

3.      Забезпечення герметичності усіх водоносних комунікацій та споруд.

4.      Збір відходів у спеціальній ємності та їх утилізація.

5.      Очищення викидів шкідливих речовин від технологічного обладнання.

6.      Передбачається благоустрій території та санітарно-захисної зони.

Таким чином проведення природоохоронних заходів у хімічній промисловості дає змогу обмежити її негативний вплив на природні умови життєдіяльності населення.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)