Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Албатова М.А.

 

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. V курсу

Науковий керівник: доц. каф. геоекології та раціонал. природокорист., к.б.н. О. М. Рузіна

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ГЦЗ»

НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Харчова промисловість покликана забезпечувати насущні потреби населення у якісних продуктах харчування, тобто підтримувати невід’ємні умови існування людини; але, в той же час, є і значним джерелом їх погіршення. Той факт, що харчова індустрія не є екологічно безпечною, не викликає сумнівів. Виробництва даної галузі в значній мірі залишаються несприятливими для природного середовища через те, що пов’язані з вилученням значної кількості ресурсів і утворенням забруднювачів.

З метою достовірної оцінки ролі харчової промисловостів техногенному навантаженні на природне середовище необхідно проводитидослідження ряду виробництв цієї галузі. При цьому, особливу увагу, як на маловивченій, треба звернути на підприємства, що розташовані в невеликих населених пунктах.

Розглянемо вплив одного з них, а саме — Губиниського цукрового заводу (ГЦЗ).Діяльність даного підприємства, перед усім, пов’язана із змінами хімічного складу повітря, що несприятливо впливає на більшість біосферних процесів. Головними джерелами виділення забруднюючих речовин на ГЦЗ є котельня, газовапняні печі та жомосушильні установки. Характерними складовими їх викидів є оксиди сірки, азоту, вуглецю і тверді частки (всього більше 1000т/рік). Усі застосовувані на ГЦЗ газоочисні апарати не забезпечують повного очищення викидів від шкідливих речовин. Ступінь очищення, який вони забезпечують, коливається від 76-98%. Слід зауважити, що сполуки сірки та азоту зумовлюють вже регіональне забруднення. А через присутність у викидах диоксиду вуглецю можна стверджувати, що ГЦЗ разом з іншими підприємствами бере участь у створенні «парникового ефекту».

Технологічні процеси на цукровому заводі супроводжуються ще й специфічним видом забруднення – речовинами з неприємним запахом, що значно погіршує умови проживання населення Губинихи.

Що стосується впливу ГЦЗ на водні об’єкти, то його можна вважати мінімальним, оскільки скид забруднених стічних вод у відкриті поверхневі водні джерела не відбувається (після біологічного очищення вони спрямовуються в акумулюючий ставок) і на підприємстві застосована економна зворотна система водопостачання.

З метою поліпшення деяких екологічних характеристик діяльності та збереження отриманих результатів рекомендується на ГЦЗ запровадити систему екологічного менеджменту.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)