Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Білан Н. С.

Дніпропетровський нац. університет, геолого-географічний фак-т, студ. ІІІ курсу

Науковий керівник: асист. каф. фіз. та економ. географії, магістр О.Є. Афанасьєв

 

Актуальність питань географічного вивчення архітектурних стилів

 

Кожен народ, нація, національність має власну культуру, яка за рахунок своїх складових елементів пов’язує різні сфери життєдіяльності людини. Важливою частиною матеріальної культури є архітектура, котра найбільш повноцінно та реалістично відображає пануючий устрій та еволюцію розвитку містобудування тієї чи іншої країни. За рахунок архітектурних споруд можливо (і важливо) зрозуміти історію, а історія, як відомо, унікальна та особлива для кожної території. Тобто, часто саме споруди є візитною карткою міста чи країни.

На сьогоднішній день аналіз актуальності географічного підходу до вивчення теми архітектури, а саме архітектурних стилів, на підставі попереднього наукового досвіду у вивченні та досліджені даної теми, можна певно сказати, що ми маємо велику спадщину робіт як наукового, так і публіцистично-художнього стилів. Втім практично не застосований у жодному з аналізованих наукових досліджень хорологічний підхід, тобто застосування територіального підходу до вивчення архітектурних стилів як прояву класифікації споруд та історичного часу.

За рахунок аналізу періодичних видань за такими категоріями, як загально-географічні журнали та публікації суто архітектурного напрямку, можна сказати що:

-   наукометричний аналіз трьох географічних журнали («Український географічний журнал», «Географія в школі» та «Економіка в школі») за період 2002–2004 рр. показує, що в їхніх публікаціях з досліджуваної теми розглядаються питання достатньо різнобічного напрямку, хоча безпосередньо згадки про архітектуру в 95% майже відсутні;

-   публікації у виданнях, що цілеспрямовані на вивчення різних аспектів прояву архітектури («Архітектура та престиж», «Стиль та Дім») за період 2002–2004 рр. містять повнотекстові статті стосовно теми у 85% публікацій, тоді як стиль їхній переважно науково-публіцистичний чи популярний.

В обох категоріях періодичних видань дослідження архітектури та архітектурних стлів з географічної точки зору відсутні, тобто, саме такий підхід у вивченні теми є досить перспективним напрямом наукової діяльності.

Безпосередньо первинним завданням дослідницької роботи є аналіз вже існуючих літературних джерел за даним напрямом, а саме – архітектурних стилів, виявлення найбільш типових характеристик та аспектів, які притаманні тому чи іншому періоду розвитку зодчества, регіону тощо. За рахунок отриманих результатів складається база даних, як основа для подальшого аналізу. Взагалі, спираючись на попередній науковий досвід в сфері географії культури та специфіку тематики, можлива подальша систематизація матеріалу за такими напрямами аналізу архітектурних стилів країн Європи:

1) Історично-часовий напрям – включає в себе перелік архітектурних стилів згідно з часом появи (античність, Візантія, романський стиль, готика, ренесанс, бароко, модерн, хай-тек та інші ); багато стилів мають елементи (домішки) інших архітектурних напрямів, тобто ґрунтуються на попередньому досвіді.

2) Територільно-просторовий аспект – стосується визначення країн, яким належить першість у появі стилю, а також виділення ареалів найбільшого поширення певного стилю; це свідчить про тісні взаємозв’язки між країнами Європи. Доцільно приділити увагу співвідношенню кількості архітектурних пам’яток за окремими архітектурними стилями по країнах.

3) Історико-географічний напрям – представлений вивченням найвідоміших архітекторів того чи іншого стилю, які матеріально відображали тенденції розвитку культурної свідомості суспільства, а також дослідження найвидатніших споруд як результату еволюції архітектурних стилів та дзеркала епохи виникнення.

Поєднуючи отриманні знання про архітектурні стилі і архітектуру взагалі, як частину культурної спадщини людства, з географічним (просторово-територіальним) підходом, можна прослідити тенденції, закономірності розвитку стиля на певній території. На підставі соціально-економічної, регіональної та історичної географії стає можливим виявити залежність між архітектурним стилем та його місцем і ареалом походження. Отже, проаналізувавши стан розвитку та ступінь вивчення теми архітектурних стилів в територіальному та історичному аспекті, можна впевнено сказати, що тематика дослідження достатньо перспективна та актуальна на сьогодення.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)