Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Вибіркові дисципліни

Згідно з пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» особа, яка навчається у закладі вищої освіти, має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.

Вибіркові дисципліни сприяють реалізації особистих інтересів здобувача вищої освіти та визначають індивідуальну траєкторію навчання, що повною мірою забезпечує потребу здобувачів розширити чи поглибити знання у сферах суспільного життя та майбутньої професійної діяльності, відповідати вимогам ринку праці та одержати загальну уяву про інші галузі знань або спеціальності.

Порядок дисциплін за вибором регламентується відповідним положенням ДНУ. Здобувач має право вибирати навчальні дисципліни з переліків університетського вибіркового каталогу (УВК) та факультетського вибіркового каталогу (ФВК) усіх факультетів, що пропонуються Університетом за різними рівнями вищої освіти, з урахуванням пререквізитів (передумов вивчення дисципліни).

Кафедра географії пропонує наступні дисципліни, з анотаціями до яких можна ознайомитись за сайті ДНУ за посиланнями.

Університетський вибірковий каталог (УВК) 2021-2022 н.р.

за першим (бакалаврським) рівнем

Географія природних та антропогенних катастроф 

Глобальні проблеми людства 

за другим (магістерським) рівнем

Географія визначних туристичних об’єктів світу 

 

Факультетський вибірковий каталог (ФВК) 2021-2022 н.р.

за першим (бакалаврським) рівнем

дисципліни галузевого спрямування

Географія культури та релігій 

Комп’ютерна обробка просторово-часових даних 

ОП «Середня освіта (Географія)»

Методика реалізації цілей сталого розвитку в географічній освіті 

Основи навчання географії в ЗЗСО 

Методика організації науково-дослідної роботи з учнями 

Аерокосмічні методи досліджень 

Народи світу: основи етногеографії 

Географія туристично-рекреаційної діяльності в світі та Україні 

Методика організації польових досліджень з учнями 

Основи геоурбаністики та геологістики 

Основи організації наукових досліджень 

Географічна інфографіка та мультимедіа

Картографічні методи досліджень

Політична географія з основами геополітики 

 

ОП «Географія рекреації та туризму»

Інтернет-технології в географії та туризмі 

Медична географія з основами курортології 

Туроперейтинг

Менеджмент природоохоронної діяльності 

Методи географічних досліджень 

Організація готельно-ресторанного господарства 

Природо-пізнавальний туризм 

Культурно-пізнавальний туризм 

Технологія туристичної діяльності 

Географія міжнародних відносин та євроінтеграції України

Геоекологічні проблеми України 

 

за другим (магістерським) рівнем

дисципліни галузевого спрямування

Урбаністика та регіональні студії 

ОП «Середня освіта (Географія)»

Методика дистанційного навчання 

Шкільний туризм 

Шкільний географічний практикум 

Природно-заповідна справа

 

ОП «Географія»

Транскордонне екологічне співробітництво

Територіальне управління 

Ландшафти України 

Географічне краєзнавство 

 

ОП «Туризм»

Туристична картографія

Система туристських мотивацій 

Державне та регіональне управління в туризмі 

Управління персоналом у туризмі 

Сервісологія 

 

Круїзний туризм 

 

 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)