Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

На цій сторінці вашій увазі представлена інформація щодо вибіркових дисциплін.

Анотації  вибіркових дисциплін 

 

магістратура за спеціальністю 106 Географія

Ви обираєте один із предметів у кожному списку

 

Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування або Оцінка природних ресурсів світу 

Екологічний менеджмент або Екологічне виховання

Основи регіонознавства або Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в світі

Географія світової спадщини або Географія пам'яток культури

 

 

Вибір дисциплін для студентів групи ГН-16

 Ви вибираєте один із трьох блоків дисциплін, у межах обраного блоку кілька предметів теж мають альтернативний характер і вибираєте конкретний предмет із запропонованої пари. 

Вибір (блок дисциплін) №1

Фізична географія материків та океанів

Фізична географія України

Економічна і соціальна географія України

Регіональна економічна та соціальна географія

Основи наукових досліджень в географії

Ландшафтознавство

Педагогіка та педагогічна майстерність

Курсова робота

Географічні інформаційні системи або Основи географічного моделювання

Основи викладання географії або Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах

Вибір (блок дисциплін) №2

Фізика атмосфери

Методи гідрометеорологічних вимірювань

Основи агрометеорології

Геохімія ландшафтів

Гідрогеологія та основи гідромеліорації

Водно-балансові дослідження і розрахунки

Гідротоксикологія (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати "Нормування якості води")

Нормування якості води (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Гідротоксикологія")

Основи моніторингу (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Екологічний менеджмент водних ресурсів")

Екологічний менеджмент водних ресурсів (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Основи моніторингу")

Вибір (блок дисциплін) №3

Основи гідрогеології та інженерної геології

Петрографія та літологія

Динаміка підземних вод

Грунтознавство та механіка ґрунтів

Економічна геологія

Оцінка запасів підземних вод

Мікропалеонтологія

Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях

Структурна геологія та геокартування

Геологія четвертинних відкладів

у разі вибору блоку дисциплін №3 на 4 курсі група ГН-16 може вивчати такі предмети

Геологорозвідувальна справа 

Інженерна геодинаміка

Основи геохімії

Пошуки та розвідка корисних копалин

Математичне моделювання гідрогеологічних процесів

Меліоративна гідрогеологія

Основи геофізики/

Інженерні споруди

Регіональна геологія

Еволюція біосфери

 

 

Вибір дисциплін для студентів групи ГГ-17

Ви вибираєте конкретний предмет із двох запропонованих варіантів

 Географія культури або Методи геодемографічних досліджень

Географія туризму або Рекреаційна географія

Вибір дисциплін для студентів групи ГІ-15

Ви вибираєте конкретний предмет із двох запропонованих варіантів

Мікропалеонтологія або Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях

Світ каміння або Коштовні гірничі породи та мінерали

Гідрогеохімія/Методи гідрогеологічних досліджень

Вибір дисциплін для студентів групи ГМ-15

Ви вибираєте конкретний предмет із двох запропонованих варіантів

Антропогенна гідрологія або Водопостачання, водовідведення

Меліорація та оптимізація гідроекологічних систем або Сільськогосподарське водоспоживання

Вибір дисциплін для студентів групи ГН-17

Ви вибираєте конкретний предмет із двох запропонованих варіантів

Дистанційне зондування навколишнього середовища  або Методи дистанційного зондування Землі

Літологія або Петрографія

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)