Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 Навчальні плани

Навчальний план – це документ, складений на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, який визначає перелік і обсяг нормативних навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми і засоби здійснення поточного й підсумкового контролю. Навчальний план затверджується на весь термін навчання (3 роки 10 місяців за бакалаврським рівнем, 1 рік 5 місяців за магістерським).

З навчальними планами можна ознайомитись за посиланням

Переглянути навчальні плани

 

Пояснення до плану

У таблиці «План освітнього процесу» вказані назви предметів, практик, курсових і кваліфікаційних робіт, шифри кафедр, за якими вони закріплені та форми звітностей (екзамен, залік, диф. залік) та їх розподіл за семестрами. Зверніть увагу! У плані використовується наскрізна нумерація семестрів: перший курс – семестри 1 і 2, другий курс – семестри 3 і 4 і т.д.

Якщо з предмету передбачено виконання індивідуального завдання, у стовбці "Індивідуальне завдання" вказано семестр та  шифр форми.

Форми індивідуальних завдань

ао

Аналітичний огляд

кмр

Контрольно-модульна робота

кнр

Контрольна робота (для студентів заочної форми навчання)

кр

Курсова робота

рр

Розрахункова робота

 

Обов’язковим елементом навчального плану є кількість годин (аудиторних та самостійної роботи студента), що розраховується відповідно до вимог законодавства та положень ДНУ на підставі передбачених освітньо-професійною програмою кількості кредитів ЄКТС.

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння модулів. Один кредит складає тридцять академічних годин навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Крім загальної кількості годин за період вивчення дисципліни у навчальному плані вказане тижневе аудиторне навантаження. 1 година на тиждень означає, що заняття буде проходити раз на два тижні, 2 години – щотижня, 3 і більше – щотижня плюс додаткові заняття раз на два тижні. Якщо вказане не ціле число годин, то в розкладі занять будуть передбачені декілька додаткових занять у конкретні дати.

На передостанньому аркуші навчального плану вказане сумарне тижневе аудиторне навантаження студента за семестрами. Воно може бути меншим у малокомплектних академічних груп порівняно з повними.

На підставі навчальних планів формуються щорічні індивідуальні навчальні плани студентів, що включають дисципліни самостійного вибору студента. Індивідуальні навчальні плани, за положенням ДНУ, складають самі студенти під керівництвом куратора.

 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)