Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Журнал з геології, географії та геоекології

сайт журналу

ISSN 2617-2909; e-ISSN 2617-2119.

Фаховий зі спеціальності 103

Індексується: Web of Science з тому 25, No 2 (2017)

Журнал видається з 1993 році. (до 01.04.2018 «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія, географія» )

Засновник: Геолого-географічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Мета і сфера застосування.

Головна мета журналу "Геологія, географія та геоекологія" полягає у публікації високоякісних дослідницьких робіт та забезпечення відкритого доступу до статей, що використовують цю платформу. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічних, географічних та геоекологічних наук. Матеріали журналу призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук. До публікації приймаються статті, які написані англійською мовою згідно з правилами для авторів та отримали позитивні рекомендації рецензентів. Сфера розповсюдження: міжнародний науковий журнал. Всім опублікованим статтям будуть призначені DOI, надані Cross Ref. Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Періодичність: щоквартально

Мови: Английска, Українська, Російська

Абревіатура: Журн. Геол. Геогр. и Геоeкол.

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ № 23167 - 13007 ПР

Головний редактор:

Манюк Володимир Васильович

Заступники головного редактора:

Andrzej Tomasz Solecki, Шерстюк Наталья Петровна, Şaşmaz Ahmet

Відповідальний секретар:

Манюк Володимир Васильович

Редакційна колегія:

включає відомих вітчизняних і зарубіжних вчених з України, Англії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Тунісу, Португалії, Брунею-Даруссаламу, Швейцарії

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право і надають журналу право першого опублікування з роботою, одночасно ліцензованою під Creative Commons Attribution License International CC-BY що дозволяє іншим поділитися роботою з підтвердженням авторського твору та початкової публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу:

Журнал надає негайне повідомлення відкритого доступу до його змісту на принципі, згідно з яким дослідження, вільно доступні для громадськості, сприяє більш глобальному обміну знаннями. Повний текст доступу до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в архівах Всі відзначені відповіді відповідають правилам комітету з етики у публікаціях Committee on Publication Ethics (COPE) Budapest Open Access Initiative (BOAI) Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities Редакция журнала приняла меры для обеспечения высоких этических и профессиональных стандартов на основе Принципов прозрачности и лучшей практики в научном издании . Смотреть больше: Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Основні напрямки статей у журналі:

геологія регіональна, геологія структурна, палеонтологія, стратиграфія, геологія родовищ корисних копалин, геотектоніка, гідрогеологія, інженерна геологія, геохімія, екологія, геофізика, петрологія, мінералогія, геоморфологія, фізична географія, економічна та соціальна географія, палеогеографія.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)