Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія 

 

 

«Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук. Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук. До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та отримали позитивні рекомендації рецензентів.

 

 

Запланована періодичність випуску збірника – 1 раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7898 от 17.09.2003 р.

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі ISSN 2409-9864 (on line) ISSN 2313-2159 (print)

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 р. Галузі науки: 6.04.0103 – геологія.

Головний редактор: Євграшкіна Галина Петрівна.

 

Контактна інформація

Поштова адреса 49 066, Ukraine, Dnipropetrovsk, pr. Karl Marx, 36 Geology and Geography Department

Основна контактна особа Володимир Манюк. Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Супровід та підтримка Samoilich Xenia Телефон: +38 050 157 78 76

 

Сайт http://geology-dnu.dp.ua/

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії:

Євграшкіна Галина Петрівна - Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, зав. кафедрою геології та гідрогеології, проф., д-р геол. наук

Заступники голови редакційної колегії:

Andrzej Tomasz Solecki - Institute of Geological Sciences University of Wrocław, Poland, Ph.D. in geology, Wrocław University, Scientific Head of the team of WS Atkins-Polska Sp. z o.o. experts preparing the report on uranium metallogeny, market and prospects in Poland for th Polish Ministry of the Environment;

Шерстюк Наталья Петрівна - Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, зав. кафедрою гідрометеорології і геоекології, зам. декана з навч. роботи, доц., д-р геогр. Наук;

Манюк Володимир Васильович - Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, доц., канд. геол.-мінер. наук.

Науковий секретар редакційної колегії:

Носова Людмила Олексіївна – Науково-дослідний інститут геології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, зав. лабор. геології, гідрогеології та геоінформатики.

Члени редакційної колегії:

Баранов Володимир Олександрович - Інститут геотехнічної механіки НАН України, зав. лабор. дослідж. структурних змін гірських порід, ст. наук. співроб., проф. кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет», д-р геол. наук;

Баранов Петро Миколайович - Національний гірничий університет України, проф. кафедри загальної та структурної геології, д-р геол. наук; Березовський Анатолій Анатолійович – Криворізький технічний університет, декан гірничо-збагачувального факультету, проф., д-р геол. наук;

Дутова Катерина Матвіївна – Томський політехнічний університет, проф. каф. гідрогеології, інженерної геології та гідрогеоекології, д-р. геол.-мінер. наук;

Кроїк Ганна Аркадіївна – Науково-дослідний інститут геології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, д-р геол. наук.;

Приходченко Василь Федорович - Національний гірничий університет України, декан геологорозвідувального факультету, зав. каф. геології і розвідки родовищ корисних копалин, проф., д-р геол. наук.;

Рассказов Микола Михайлович – Інститут геології і нафтогазової справи Томського політехнічного університету, проф. каф. гідрогеології, інженерної геології та гідрогеоекології ТПУ, д-р. геол.-мінер. наук;

Япаскурт Олег Васильович – Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, зав. каф. літології і морської геології МГУ, проф., д-р. геол.-мінер. наук, академік Російської Академії природничих наук.

Відповідальний секретар:

Носова Людмила Олексіївна.

 

Основні напрямки статей у журналі:

Геологія регіональна, геологія структурна, палеонтологія, стратиграфія, геологія родовищ корисних копалин, геотектоніка, гідрогеологія, інженерна геологія, геохімія, екологія, геофізика, петрологія, мінералогія, геоморфологія, фізична географія, економічна та соціальна географія, палеогеографія

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Geologìâ, geographìâ Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Geol. geogr. Parallel title: Visnyk of Dnipropetrovsk University. Geology, geography Variant title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Geologìâ, geographìâ

Мови видання: українська, російська, англійська.

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)