Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!
Теми дисертаційних робіт співробітників геолого-географічного факультету
 
Рік захисту ПІБ Тема дисертації Спеціальність Н.С.
2014 Грушка Віктор Володимирович Суспільно-географічні особливості формування геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) 11.00.02 - Економічна та соціальна географія к.геогр.н.
2014 Мокрицька Тетяна Петрівна Закономірності зміни станів геологічного середовища Криворізької промислово-міської агломерації (локальний рівень) 04.00.07 - Інженерна геологія д-р геол.н.
2013 Афанасьєв Олег Євгенович Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) 11.00.02 - Економічна та соціальна географія д-р геогр.н.
2013 Шерстюк Наталія Петрівна Гідрохімія водних об'єктів залізорудних басейнів (на прикладі Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони) 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія д-р геогр.н.
2013 Довганенко Денис Олександрович Моделювання паводкового схилового стокоутворення в умовах степової зони України (з використанням ГІС GRASS) 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія к.геогр.н.
2012 Бойко Зоя Володимирівна Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області 11.00.02 - Економічна та соціальна географія к.геогр.н.
Горожанкіна Наталія Анатоліївна Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) к.геогр.н.
2011 Чудіна Ольга Леонідівна Формування системи океанологічних понять у процесі підготовки майбутніх географів 13.00.02 - Теорія та методика навчання (географія) к.пед.н.
2009 Троценко Олександра Владиславівна Втрачені географічні об’єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз 11.00.13 - Історія географії к.геогр.н.
2008 Жолудєв Станіслав Вікторович Обґрунтування технологічних параметрів підземної газифікації та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод 05.15.02 - Пiдземна розробка родовищ корисних копалин к.тех.н.
Лисичарова Галина Олександрівна Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста 13.00.02 - Теорія та методика навчання (географія) к.пед.н.
Охотник Катерина Костянтинівна Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод до річкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) 21.06.01 - Екологічна безпека к.тех.н.
2007 Бондар Олеся Вікторівна Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України за остракодами 04.00.09 - Палеонтологія і стратиграфія к.геол.н.
2006 Афанасьєв Олег Євгенович Географічне дослідження топонімічної системи України 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів к.геогр.н.
Євграшкіна Галина Петрівна Закономірності зміни гідрогеологічних умов у гірничовидобувних регіонах (на прикладі Західного Донбасу) 04.00.06 - Гідрогеологія (геологічні науки) д-р геол.н.
2005 Манюк Вадим Володимирович Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника 03.00.16 - Екологія к.біол.н.
2004 Аніщенко Ольга Леонідівна Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів к.геогр.н.
Ламекіна Ганна Олександрівна Організация самостійної пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної географії 13.00.02 - Теорія та методика навчання (географія) к.пед.н.
Суматохіна Ірина Миколаївна Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровська 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія к.геогр.н.
Сердюк Світлана Миколаївна Екологічна оцінка забруднення важкими металами урбанізованих територій Дніпровсько-Дніпродзержинської агломерації 03.00.16 - Екологія к.біол.н.
2003 Безуглий Віталій Вікторович Методика навчання фізичної географії України засобами комп'ютерних технологій 13.00.02 - Теорія та методика навчання (географія) к.пед.н.
Довгаль Лілія Іванівна Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари) 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів к.геогр.н.
Мокрицька Тетяна Петрівна Закономірності зміни станів геологічного середовища Криворізької промислово-міської агломерації (локальний рівень) 04.00.07 - Інженерна геологія к.геол.н.
2002 Кернічна Олена Олександрівна Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська) 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів к.геогр.н.
2001 Мединська Лариса Леонідівна Територіальна диференціація інтенсивності антропогенного навантаження в екологічно напружених регіонах (на прикладі Криворіжжя) 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів к.геогр.н.
2000 Зеленська Любов Іванівна Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) 18.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузі географії) д-р пед.н.
1999 Іванова Тетяна Арнольдівна Бiостратиграфiя мiоценових вiдкладiв Рiвнинного Криму за форамiнiферами 04.00.09 - Палеонтологiя i стратиграфiя к.геол.н.
1998 Дук Наталья Николаевна Географический атлас-словарь области - новый тип географо- картографического произведения 11.00.12 - Географическая картография к.геогр.н.
1997 Пасечный Владимир Григорьевич Геотехногенные основы управления гидросферой при подземной добыче угля 21.00.08 - Техногенная безопасность д-р тех.н.
1996 Манюк Владимир Васильевич Палеографические реконструкции условий седиментогенеза в палеогеновых и неогеновых бассейнах Среднего Приднепровья 04.00.09 - Палеонтология и стратиграфия к.геол.н.
1995 Шерстюк Наталія Петрівна Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія к.геогр.н.
1993 Барг Игорь Моисеевич Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины 04.00.09 - Палеонтология и стратиграфия д-р геол.-мин. н.
1991 Доценко Лариса Владленовна Формирование фауны мышевидных грызунов в техногенных биогеоценозах Западного Донбасса 11.00.11 - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов к.биол.н.
1986 Попова (Сибуль) Татьяна Владимировна Влияние слабоминерализованных оросительных вод на гумусное состояние южного чернозема 06.01.03 - Почвоведение к.биол.н.
1985 Богданович Владимир Владимирович Литология неогеновых отложений Никопольского марганцеворудного бассейна 04.00.21 - Литология к.геол.-мин.н.
1984 Горб Анатолий Семенович Радиационный режим полей кучевых облаков на территории Украины Метеорология к.геогр.н.
1983 Зеленская Любовь Ивановна     к.геогр.н.

Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)