Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Перелік публікацій співробітників факультету за 2015 навчальний рік

 

Кафедра геології та гідрогеології

Вид публікації

-    стаття

-    монографія

-    підручник

-    навч. посібник

-    методична розробка

-    тези доповіді

Співавтори

(в т.ч. студенти)

Назва

Місце і рік видання,

Обсяг (др. арк), назва журналу, або збірника

 

1

Навчальний посібник

Сєдін В.Л.,

Грабовець О.М.,

Бондар О.В.

Інженерна геологія

Дніпропетровськ, 2015,

28,05 др. арк.,

 

2

Стаття

http://qps.ru/pZ7s6

 

 

Евграшкина Г.П.,

Максимова Э.А.

Математические модели изменения гидрогеологических условий хвостохранилищ в горнодобывающих регионах

Дніпропетровськ, 2014,
0,3 др. арк.,

Науковий вісник НГУ

3

Стаття

Евграшкина Г.П.,

Максимова Э.А.

Оценка точности численных решений гидрогеологических задач массопереноса

Дніпропетровськ, 2014,
0,4 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

4

Стаття

Евграшкина Г.П.,

Калинкина О.Е.

Математические модели изменения гидрогеологических условий в зоне влияния шахтного водоотлива

Дніпропетровськ, 2015,
0,4 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

5

Стаття

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-015-0147-y#/page-1

Manyuk Volodymyr

Study and preservation of geosites: training course for geology students

Berlin, 2015,

0,75 др. арк.,

Springer Link

6

Стаття

Манюк В.В.

Геологічна складова у формуванні природно-заповідного фонду України

Дніпропетровськ, 2014,

0,32 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

7

Стаття

Манюк В.В.

Четвертинні відклади у Рибальському кар’єрі м. Дніпропетровська

Дніпропетровськ, 2014,

0,32 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

8

Стаття

Манюк В.В.

Geological Heritage and Geoscience education in Ukraine

Дніпропетровськ, 2015,

0,5 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

9

Стаття

Манюк В.В.,

Самойлова Х.М., Самойлич Д.О.

Geodiversity: new category in the development of the Nature reserve fund of Ukraine

Дніпропетровськ, 2015,

0,5 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

10

Стаття

Жолудєв С.В.

Дослідження параметрів підземних вод на територіях високотемпературних промислових підприємств

Дніпропетровськ, 2015,

0,75 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

11

Стаття

Жолудєв С.В.

Оцінка можливості використання підземних вод  зони термічного впливу промислових підприємств

Дніпропетровськ, 2015,

0,4 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

12

Стаття

Стефанская Т.А.

Спонгиофоссилии верхне-эоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист «Кобеляки»)

Дніпропетровськ, 2015,

 0,8 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

13

Стаття

Стефанська Т.,

Самойленко Г.,

Заєць Ю.

Про будову стінки черепашок деяких аглютинованих форамініфер із нижнього олігоцену Північного Причорномор’я

Львів, 2015,

0,8 др. арк.,

Палеонтологічний збірник

14

Стаття

www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.55370

 

Tatyana P. Mokritskaya, Anatoliy V. Tushev, Evgeny V. Nikulchev

The Study of Chaotic States of Dispersive Grounds

Ruse, Bulgaria, 2015,

0,8 др. арк.,

Applied Mathematical Sciences

15

Стаття

Мокрицкая Т.П.

К вопросу о прогнозе деградации просадочных свойств грунтов

Дніпропетровськ, 2015,

 0,4 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія. Географія

16

Тези доповіді

Стефанская Т.А.

Сопоставление разнофациальных отложений конкского региояруса Северного Причерноморья и Крыма по фораминиферам (средний миоцен)

Калининград, 2015,

0,5 др. арк.,

Современная микропалеонтология. Сб. трудов XVI Всероссийского микропалеонтол. совещ.

17

Тези доповіді

Стефанская Т.А.

Уровни переотложения

фауны в миоцене Северного Причерноморья и Крыма

Москва, 2015,

0,2 др. арк.,

Палеострат-2015. Годичн. собр.секц. палеонт. МОИП

18

Тези доповіді

Стефанская Т.А.

Значение фораминифер

для палеогеографи-ческих реконструк-ций сартаганского бассейна Южной Украины (средний миоцен)

Харьков, 2015,

0,2 др. арк.,

Новітні проблеми геології. Зб. матеріалів науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В.П. Макридіна

19

Тези доповіді

Стефанський В.Л.,

Стефанська Т.А.,

Гораш Д.В.

До характеристики верхньоеоценових відкладів Рибаль-ського  кар’єру (м. Дніпропетровськ, Україна)

Львів, 2015,

0,3 др. арк.,

VI Всеукраїнська наук. конференція «Проблеми геології фанерозою України»

20

Тези доповіді

Stefanskyi V.,

Stefanska T.

Eocene coaly sections of the Middle Dnieper (Ukraine) and problems of their correlation with deposits of the Western Paratethys

Warsaw, 2015,

0,1 др. арк.,

6th Workshop of the NECLIME working group. Polish Geological Institute

21

Тези доповіді

Євграшкіна Г.П.,

Калінкіна О.Є.

Математичні моделі зміни гідроген-логічних умов в зоні впливу шахтного водовідливу

Харків, 2014,

0,1 др. арк.,

Проблеми гідрогеології на сучасному етапі

22

Тези доповіді

Євграшкіна Г.П.,

Калінкіна О.Є.

Математичні моделі зміни гідрогеолог-гічних умов шахтних полів Західного Донбасу

Харків, 2015,

0,15 др. арк.,

Актуальні проблеми гідрогеології

23

Тези доповіді

Sirenko Olena, Stefanska Tetiana,

Bondar Olesya

Late  Pliocene  climatic  fluctuations  in  the  Southern  Ukraine  and  their  display  in  biota

composition

Madrid, 2015,

0,1 др. арк.,

16th Annual NECLIME Meeting

 

24

Тези доповіді

Мокрицкая Т.П.

О необходимости прогноза деграда-ции микроагрегат-ного состава проса-дочных грунтов при техногенезе

Харьков, 2015,

0,25 др. арк.,

Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції

25

Тези доповіді

Мокрицкая Т.П.

Прогноз свойств просадочных грунтов при техногенезе

Москва, 2015,

0,6 др. арк.,

Сборник юбилейной Научно-технической конференции «100 лет со дня рождения профессора Н.И. Кригера (1915-2015)»

26

Тези доповіді

Mokritskaya T., Tushev A.

Оn fractal characteristics and subsidence properties  of loess soil

Одеса, 2015,

0,1 др. арк.,

Геометрія в Одесі – 2015

27

Тези доповіді

Мокрицкая Т.П.

О моделировании изменений свойств просадочных грун-тов в прогности-ческих целях

Москва, 2015,

0,3 др. арк.,

Материалы годичной сессии РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии

28

Тези доповіді

Манюк В.В.

Гора Пивиха – уникальный объект геологического наследия Украины

Київ, 2015,

0,3 др. арк.,

Наука в епоху дисбалансів

29

Тези доповіді

Манюк В.В.

Objects of Geological Heritage in Kirovograd Region, as the Basis for Developing Geotourism

Київ, 2015,

0,3 др. арк.,

Природничі музеї та їх роль у освіті та науці

30

Методична розробка

Євграшкіна Г.П.,

Калінкіна О.Є.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Математичне моделювання»

Дніпропетровськ, 2014,

2 др. арк.

31

Методична розробка

Євграшкіна Г.П.,

Калінкіна О.Є.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Техногенна гідрогеологія»

Дніпропетровськ, 2015,

1 др. арк.

32

Методична розробка

Бондар О.В.,

Стефанська Т.А.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Історична геологія з основами палеонтології»

Дніпропетровськ, 2015,

1,5 др. арк.

33

Методична розробка

Жолудєв С.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів» (Частина 1)

Дніпропетровськ, 2015,

1,3 др. арк.

34

Методична розробка

Жолудєв С.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів» (Частина 2)

Дніпропетровськ, 2015,

0,9 др. арк.

35

Методична розробка

Жолудєв С.В.

Методичні вказівки до визначення фізичних характеристик ґрунтів з навчального курсу «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів»

Дніпропетровськ, 2015,

1,3 др. арк.

36

Методична розробка

Жолудєв С.В.

Методичні вказівки до визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів з навчального курсу «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів»

Дніпропетровськ, 2015,

1,2 др. арк.

 

 

 

Кафедра фізичної та економічної географії

Вид публікації

-стаття

-монографія

-підручник

-навч. посібник

-методична розробка

-тези доповіді

Співавтори

(в т.ч. студенти)

Назва

Місце і рік видання,

Обсяг (др. арк), назва журналу або збірника,

1

Посібник

Бойко З.В.,

Чудина О.Л.

Пособие к изучению курса «Экономическая и социальная география мира»

Дніпропетровськ, Д.: РИО ДНУ, 2015,

1,5 др. арк.

2

Методична розробка

Лисичарова Г.О.

Методичні рекомендації до курсу «Регіональна економічна та соціальна географія»: Навч.посібник

Дніпропетровськ, 2015

2,75 др. арк.

3

Методична розробка

Петруня Ю.Є., Горб К.М.,

Коляда С.П.,

Літовченко Б.В.

Методичний комплекс до виконання та захисту дипломної роботи зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності».

Дніпропетровськ, 2015,

1,4 др. арк.

4

Стаття фахова

Суматохіна І.М., Дук Н.М.,

Завгородня В.С.

Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-імпорту товарів в Україні

Харків, 2015,

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірн. наук. праць

0,4 др. арк.

5

Стаття фахова

Дук Н.М.,

Суматохіна І.М.

Індустріальна спадщина як ресурс розвитку молодіжного туризму в промислових регіонах

Тернопіль, 2015,

Галицький економічний вісник

0,57 др. арк.

6

Стаття фахова

Бойко З.В.

Географічний аналіз змін кількості етнічних меншин населення України за переписами 1989 та 2001 років

Харків, 2015,

Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць

0,3 др. арк.

7

Стаття фахова

Гаврюшин О.В.

Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MapInfo

Київ, 2015,

Вісник геодезії та картографії

0,38 др. арк.

8

Стаття фахова

Гаврюшин О.В.

Просторово-часовий аналіз змін адміністративно-територіального поділу в геоінформаційних системах

Київ, 2015,

Вісник геодезії та картографії

0,25 др. арк.

9

Стаття фахова

Бойко З.В.

Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів

Тернопіль,  2015,

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. 0,44 др. арк.

10

Стаття фахова

Брусенцова А.А.

Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області

Харків, 2015,

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць

0,35 др. арк.

11

Стаття фахова

Савицька К.В.

Підходи до визначення поняття «відходи» з метою ГІС-картографування

Харків, 2015,

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць

0,46 др. арк.

12

Стаття фахова

Ламекіна Г.О.

Аналіз статево-вікової структури населення м. Дніпропетровська

 

Тернопіль,  2015,

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.  0,44 др. арк.

13

Стаття фахова

Ламекіна Г.О.

Географічний аналіз внутрішньої і зовнішньої міграції населення Польщі

Тернопіль,  2015,

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія

0,5 др. арк.

14

Стаття фахова

Казанцева Ю.В.

Створення реєстру урбанонімів міст та містечок Дніпропетровщини

Харків, 2015,

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць

0,5 др. арк.

15

Стаття фахова

Горб К.М.

Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення

Дніпропетровськ, 2014,

0,4 др. арк.

16

Стаття

Бурковський О.П., Манюк В.В.

Сінокосіння в заповідному степу: регуляція чи профанація?

Київ, 2015,

Екологічний вісник

0,2 др. арк.

17

Стаття

Дук Н.М.,

Дроздов О.С.

Прояви сепаратистських рухів в країнах Європейського Союзу

Київ, 2015,

Сучасна наука: теорія та практика. Наукові підсумки - 2014

0,44 др. арк.

18

Стаття

3еленська Л.І.

Конструирование учебного процессса при подготовке специи-алистов в познавательном туризме

Київ, 2015,

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення»

0,25 др. арк.

 

19

Стаття

Зеленська Л.І.

Туристичне краєзнавство: збірка фактів або ресурс для підвищення туристичного іміджу регіону

Харків, 2015,

Міжнародна науково-практична конференція

«Регіон – 2015, «Стратегія оптимального розвитку»

0,2 др. арк.

20

Стаття

Лисичарова Г.О., Ніколаєва Т.В.

Просторовий аналіз готельного господарства Єгипту

Черкаси, 2015,

Матеріали VI Міжнародної ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання

0,2 др. арк.

21

Стаття

Суматохіна І.М.

Трансграничний туризм як перспективний напрямок європейської інтеграції України

Чернівці, 2015,

Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,25 др. арк.

22

Стаття

Суматохіна І.М.

Перспективи та напрямки розвитку туризму в промисловому місті

Харків, 2015,

Регіон – 2015: стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,2 др. арк.

23

Стаття

Дук Н.М.

Дослідження зовнішньої торгівлі прикордонних регіонів в аспекті картографування митної діяльності

Харків, 2015,

Регіон – 2015: стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,25 др. арк.

24

Стаття

Манюк В.В.,

Чегорка П.Т.,

Грицан Ю.І.

Унікальні документи з архіву Бельгардів – поштовх до нових досліджень постаті Івана Акінфієва

 

Ужгород, 2015,

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера

0,44 др. арк.

25

Стаття

Манюк В.В.

Екологічне виховання – мотиваційна основа відповідального туризм

 

Тернопіль, 2015,

Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю географічного факультету Тернопільського національн. педагогічн. університету ім. Володимира Гнатюка

0,2 др. арк.

26

Стаття

Матяш А.С.,

Бойко З.В. 

Географічний аналіз та оцінка туристичної інфраструктури Республіки Польща

Харків, 2015,

Регіон – 2015: стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,25 др. арк.

27

Стаття

Бут В.В.,

Бойко З.В.

Інтегральна оцінка туристично-рекреаційних ресурсів Нової Зеландії / В.В. Бут

Харків, 2015,

Регіон – 2015: стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,2 др. арк.

28

Стаття

Безуглий В.В., Сотніченко Д.О.

Тенденції розвитку турис­тичного та готельного біз­несу Грузії

Черкаси, 2015,

Туристичний та го­тельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. 0,25 др. арк.

29

Стаття

Манюк В.В.

Степи Присамарья Днепровского: ландшафтно-ценотическое разнообразие и подходы к его сохранению

Оренбург, 2015,

Степи Северной Евразии: материалы VII международного симпозиума

0,2 др. арк.

 

 

 

30

Стаття

Горб К.М.,

Олексієнко Р.Ю.

Окремі аспекти митного контролю в межах транскордонного співробітництва України

Дніпропетровськ, 2014

Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний

0,2 др. арк.

31

Стаття

Горб К.М.

Проблеми маркетингового забезпечення розвитку туризму в Дніпропетровській області

Чернівці, 2015,

Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

0,2

32

Стаття

Чорна Ю.О.

Географічне обґрунтування створення геопарку у Криворіжжі

Миколаїв, 2015,

IV Всеукраїнські наукові читання пам'яті Сергія Таращук

0,25 др. арк.

33

Стаття

Зеленська Л.І.

 

Внедрение методики де Боно для подготовки студентами новых краеведческих экскурсий

 

Кіровоград, 2015,

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

0,38 др. арк.

34

Стаття

Зеленська Л.І.

Казанцева Ю.В.

Впровадження ГІС технологій в сучасну топонімічну політику регіонів (на прикладі  Дніпропетровської області)

Одеса, 2015,

ІІ науково-практична конференція

«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні»

0,3 др. арк.

35

Стаття

Дук Н.М.,

Суматохіна І.М.

Географічний аналіз зовнішньої торгівлі Черкаської області порівняно з Україною

Умань, 2015,

Географічна освіта і наука Черкащини: ретроспектива, сучасні проблеми і перспективи розвитку

0,31 др. арк.

36

Стаття

Манюк В.В.

Шульгівський природний комплекс як ключова ділянка національного природного парку «Орільський»

 

Харків, 2015,

Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань

0,44 др. арк.

37

Стаття

Манюк В.В.

Екомережа та туризм в Україні: спільні підходи для подальшого розвитку

Миколаїв, 2015,

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародн. участю «IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Сергія Таращука” 0,38 др. арк.

38

Стаття

Krajtor P.P.,

Duk N.M.,

Tsvietaieva O.V.

Tourisminthepost-crisiscountries: experienceforUkraine

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах)

0,2 др. арк.

39

Стаття

Брусенцова А.А.,  Дук Н.М.,

Посудієвська О.Р.

The formation of the system of rural settlements of Dnipropetrovsk region until the early twentieth century

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах)

0,13 др. арк.

40

Стаття

Krylova V.O.,

Afanasiev O.Y., Tsvietaieva O.V.

The research of photographic web content in the investigation of tourist attractiveness of volcanoes

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах)

0,13 др. арк.

41

Стаття

LiplianskaV.V.,  GorozhankinaN.A.,

TsvietaievaO.V.

Determining parameters of scientific and innovation regions of Ukraine

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах) 0,13 др. арк.

42

Стаття

Казанцева Ю.В.

CreatingadatabaseofurbanonimsofDnipropetrovskregion

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах)

0,13 др. арк.

43

Стаття

Ліплянська В.В., Зеленська Л.І.

Оцінка туристичної привабливості міст України за критеріями рекреаційного різноманіття.

Дніпропетровськ, 2015,

Матеріали межрегіональної науково-практичної конференції «Болонський процесс і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань Європейської цивілізації»

0,25 др. арк.

44

Стаття

Брусенцова  А.А.

Сучасні проблеми використання краєзнавчого підходу при вивченні студентами географічних

Спеціальностей сільської поселенської мережі Дніпропетровщини

Дніпропетровськ, 2015,

Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти: зб. доповідей наук.-практ. конференції

0,25 др. арк.

45

Стаття

Манюк В.В.

Флороценотический комплекс аренно-боровых ландшафтов проектируемого биосферного заповедника «Самарский бор»

 

Самара, 2015,

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы ІІ всерос. науч.-практич. конф.

0,56 др. арк.

46

Стаття

Зеленська Л.І.

 

Мала Академія  наук: немалі результати – немалі проблеми

Дніпропетровськ, 2015,

Електронне видання http://dvman.dnepredu.com/

0,2 др. арк.

47

Тези доповіді

Безуглий В.В., Дольнік А.В.

Економічна активність населення України (регіональний аспект)

Тернопіль, 2015,

Географія, Екологія, Туризм: теорія, мето­дологія, практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф. Тернопільського нац. пед. ун-ту

0,12 др. арк.

48

Тези доповіді

Безуглий В.В., Медвінський М.О.

Географія злочинності у Дніпропетровській області: сучасний стан та подолання проблеми

Тернопіль, 2015,

Географія, Екологія, Туризм: теорія, мето­дологія, практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф. Тернопільського нац. пед. ун-ту

0,2 др. арк.

49

Тези доповіді

Безуглий В.В., Півко К.В.

Географічні аспекти захворюванності населення в Дніпропетровській області

Тернопіль, 2015,

Географія, Екологія, Туризм: теорія, мето­дологія, практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф. Тернопільського нац. пед. ун-ту

0,2 др. арк.

50

Тези доповіді

Грушка В.В.

Деякі аспекти Зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області

Харків, 2015,

Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

0,2 др. арк.

51

Тези доповіді

Грушка В.В.,

Руденко А.В.

Особливості водокористування і утворення стічних вод на підприємствах хімічної промисловості

Дніпропетровськ, 2015,

Екологічний інтелект-2015: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції. Електронне видання, режим  доступу  http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/detail/668

0,13 др. арк.

52

Тези доповіді

Білостоцька О.М.

Географічна характеристика мотоспорту в світі

Дніпропетровськ, 2015,

Мат-ли Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених

0,13 др. арк.

53

Тези доповіді

Либа Н.Є.

Географічний аналіз ісламізації Європи станом на ХХІ ст.

Дніпропетровськ, 2015,

Мат-ли Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених

0,13 др. арк.

 

54

Тези доповіді

Зеленська Л.І.

 

Видатні діячі Придніпров’я: географічний екскурс (на прикладі О.М.Поля)

Дніпропетровськ, 2015,

ІV Всеукраїнська краєзнавча конференція «Громадські та державні діячі Придніпров’я  XVIII-XX ст.»

0,13 др. арк.

 

 

Кафедра гідрометеорології та геоекології

Вид публікації

-    стаття

-    монографія

-    підручник

-    навч. посібник

-    методична розробка

-    тези доповіді

Співавтори

(в т.ч. студенти)

Назва

Місце і рік видання,

Обсяг (др. арк), назва журналу, або збірника

 

1

Стаття

Довганенко Д.О., Шерстюк Н.П.

Про розрахунок деяких морфометричних показників земної поверхні в басейні р. Cамара за даними супутникових знімків

Київ, 2015,

0,4 др. арк.,

Фізична географія та геоморфологія

2

Стаття

Доценко Л.В., Демиденко А.С. 

Порівняльний аналіз методів визначення рівня забруднення атмосферного повітря

Кременчук, 2014,

0,2 др. арк.,,

Екологічна безпека

3

Стаття

Поліщук С.З., Доценко Л.В., Демиденко А.С.

Оцінка впливу метеорологічних факторів на стан забруднення атмосферного повітря м. Дніпропетровська на прикладі формальдегіду

Днепропетровск, 2015,

0,2 др. арк.,

Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов

4

Стаття

Шерстюк Н.П., Сердюк С.М.

Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань

Київ, 2015,

0,6 др. арк.,

Науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»

5

Стаття

Горб А.С.

Розрахунки режиму ультрафіолетової радіації Сонця на Дніпропетровщині

Дніпропетровськ, 2014,

0,4 др. арк.,

Науковий журнал ДНУЗТ

6

Стаття

Шерстюк Н.П.

Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді  рр. Саксагань та Інгулець

Днепропетровск, 2015,

0,6 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Геологія. Географія

7

Стаття

Шерстюк Н.П., Байбуз О.Г.

Результати гідро-хімічного райо-нування Інгульця методами клас-терного аналізу

Київ, 2015,

0,6 др. арк.,

Науковий збірник «Гідрологія,  гідрохімія і гідроекологія»

8

Стаття

Шерстюк Н.П.

Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді  річок Саксагань та Інгулець

Київ, 2015,

0,5 др. арк.,

Науковий збірник «Гідрологія,  гідрохімія і гідроекологія»

9

Стаття

Богаченко Л.Д.,
Осадча Л.І.,
Прокопенко Т.Д., Сібуль Т.В.

Моніторинг земель та стану геологічного

середовища балки Євпаторійської (Дніпропетровськ)

Днепропетровск, 2015,

0,4 др. арк.,

Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Геологія. Географія

10

Тези доповіді

Довганенко Д.А., Осадчая Л.И.

Возможность оценки влияния антропогенных факторов на формирование склонового стока рек степной зоны Украины с использованием QUANTUM GIS

Астана, 2014,

0,6 др. арк.,

ІХ Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование»

11

Тези доповіді

Довганенко Д.О., Осадча Л.І.

Аналіз проблеми відновлення транспортуючої здатності річок степовох зони

Тернопіль, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»

12

Тези доповіді

Демиденко А.С., Доценко Л.В.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Днепропетровска за 2006–2013 гг

Одеса, 2014,

0,1 др. арк.,

Міжнародна наукова конференція молодих учених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»

13

Тези доповіді

Доценко Л.В.,

Кулік А.Ф.,
Михайлова О.М.

Некоторые подходы к рекультивации акваэкосистем в промышленных регионах Украины

Тернопіль, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»

 

14

Тези доповіді

Агєєва О.Ф.,

Камянська В.О., Сердюк С.М.

Забруднення довкілля (понятійно-аналітичний огляд)

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

15

Тези доповіді

Бородіна В.В.,

Сердюк С.М.

Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об’єктів Дніпропетровської області

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

16

Тези доповіді

Фесенко В.С.,

Сердюк С.М.

Еколого-геохімічна характеристика стану деяких водних об’єктів Дніпропетровської області

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

17

Тези доповіді

Бородина В.К.,

Сердюк С.Н.

Экологическая характеристика состояния водных объектов Днепропетровской области

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна»

 

 

18

Тези доповіді

Куркуріна О.С., Горб А.С.

Дослідження режиму атмосферних опадів на Дніпропетровщині в період 1990–2012 рр.

Дніпропетровськ, 2014,

0,1 др. арк.,

Збірник матеріалів доповідей ІХ Міжнародно-практичної конференції молодих учених

19

Тези доповіді

Білічук Ю.О.,

Горб А.С.

Дослідження коливань мінімальних витрат води басейну р. Самара

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

20

Тези доповіді

Куркуріна О.С., Горб А.С.

Порівняльна характеристика атмосферних опадів на Дніпропетровщині за періоди 1960–1990 і 1991–2014 рр.

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

21

Тези доповіді

Мірошниченко 

А.Ю.,

Горб А.С. 

Стан і динаміка термічного режиму повітря на Дніпропетровщині кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 

 

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІІ Міжнародний форум студентів. аспірантів і молодих учених

22

Тези доповіді

Бородіна В.В.,

Горб А.С.

Стан і динаміка атмосферних опадів у період потепління (на прикладі Дніпропетровської області)

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна»

23

Тези доповіді

Жукова Ю.О.,

Горб А.С.

Термічний режим повітря в період потепління на Дніпропетровщині

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна»

24

Тези доповіді

Грушевська М.В., Горб А.С.

Стан і динаміка хмарності на стику ХХ та ХХІ століть

Дніпропетровськ, 2015,

0,1 др. арк.,

Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна»

25

Тези доповіді

Шерстюк Н.П.

Аналіз впливу гірничо-збагачувальної промисловості на хімічний склад води р. Інгулець

Тернопіль, 2015,

0,1 др. арк.,

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»

26

Тези доповіді

Шерстюк Н.П.,

Носова Л.О.

 

Особливості гідро геохімічних процесів зони гіпергенезу в умовах розробки залізорудних родовищ Кривбасу

Харків, 2015,

0,2 др. арк.,

 «Актуальні проблеми гідрогеології»

 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)