Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 

Кафедра гідрометеорології і геоекології

 

Історична довідка

Кафедра гідрометеорології та геоекології створена у 2008 році шляхом трансформування кафедри геоекології та раціонального природокористування, що існувала з 1991 року та була піонером екологічної освіти в ДНУ. Детальніше із історією кафедри можна ознайомитись на  цій сторінці

 

Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою з напряму "гідрометеорологія" і забезпечує викладання майже з 40 дисциплін. Крім геолого-географічного факультету викладання проводиться ще на 4-х факультетах ДНУ (прикладної математики, фізичному, психолого-педагогічному, центрі заочної та вечірньої освіти). Викладачі кафедри здійснюють також керівництво курсовими і дипломними роботами, забезпечують проведення навчальних та виробничих практик.

 

Кадрове забезпечення

На кафедрі працюють:  6 кандидатів наук.

 

 
П.І.Б. Посада Ступінь Звання
Довганенко Денис Олександрович доцент к. географ. н. -
Шерстюк Наталія Петрівна проф. д. географ. н. професор
Горб Анатолій Семенович доцент к. географ. н. доцент
Доценко Лариса Владленівна доцент к. біол. н. -
Луньова Оксана Володимирівна доцент к. географ. н.  
Сердюк Світлана Миколаївна в.о. зав. каф к. географ. н. -
Сібуль Тетяна Володимирівна доцент к. біол. н. доцент
Богаченко Людмила Дмитрівна старш. викл. - -

 

 

Наукова діяльність

Наразі наукова діяльність кафедри пов’язана з дослідженням формування гідрохімічного, гідроекологічного та гідрологічного режимів водних об’єктів Дніпропетровської області. Активною науково-педагогічною діяльністю займаються такі майстри своєї справи як  Горб А. С., Доценко Л. В., Сердюк, Т. В., Луньова О. В., Довганенко Д. О. та Богаченко Л. Д. За останні роки науковцями кафедри підготовлено та видано дві монографії, один посібник і чотири статті у міжнародних наукових виданнях, які зареєстровані у наукометричних базах. Крім того, понад 15 статей у провідних наукових виданнях України.На кафедрі гідрометеорології і геоекології ведеться активна робота з формування кадрів вищої кваліфікації. За час існування кафедри була захищена одна докторська (Шерстюк Н. П.) та дві кандидатські дисертації (Охотнік К. К. і Довганенко Д. О.). У 2014 р. на базі кафедри проведено VI Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», в якій брали участь Шерстюк Н. П., Сердюк С. М., Доценко Л. В., Горб А. С., Сібуль Т. В. та Богаченко Л. Д. 

 

Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра має 6 власних аудиторій, комп'ютерний клас з ліцензованим програмним забезпеченням, проектори та ноутбуки для організації мультимедійних презентацій.

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)