Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

Історія кафедри геології та  гідрогеології

 

Кафедра геології та гідрогеології є провідною кафедрою геолого-географічного факультету, кафедрою – засновником. Виконується підготовка бакалаврів, магістрів за освітньою програмою «Гідрогеологія». На кафедрі працюють відомі в Україні та за її межами вчені проф. Євграшкіна Г.П., доц. Манюк В.В. (член асоціації «Progeo»), проф. Мокрицька Т.П. (член асоціації IAEG), які подовжують традиції класичного університету.

В 1918 р. в університеті була створена кафедра геологічного напряму − мінералогії, яку очолив професор Л.Л. Іванов, учень академіка В.І. Вернадського. В 1921-25 рр. підготовка геологів виконувалася на геолого-географічному відділі Інституту народної освіти (ІНО). У 1933 р. був відкритий геологічний факультет ДДУ із кафедрами геохімії, мінералогії, петрографії та корисних копалин, історичної геології та палеонтології та науково-дослідний інститут геології Дніпропетровського державного університету (НДІ геології ДДУ). Кафедра гідрогеології була створена в 1936 р., її очолив Г.О. Браун, співробітниками були відомі вчені Г.В. Єфанов, проф. І.А. Скабалланович, проф. С.С. Гембіцький, ст. викл. Б.В. Веселовський. До кола наукових досліджень надходили такі питання, як методика інженерно-геологічного районування; встановлення закономір-ностей змін гідрогеологічних умов, прогнозування змін гідрогеологічних умов у зв’язку з будівництвом гідротехнічних споруд та металургійних підприємств Придніпровського регіону. До кола наукових інтересів також можна віднести дослідження будови Донецького вугільного басейну, залізорудного Кривбасу, Придніпров’я, Приазов’я.

Співробітники кафедри в роки війни понесли чисельні втрати. Одержали бойові державні нагороди старший науковий співробітник Л.У. Сазонов (пізніше – ректор ДДУ), ст. викл. В.Г. Стадніченко, студент М.Ф. Носовський та ін. М.Ф. Носовський пройшов шлях від рядового наукового співробітника до директора НДІ геології, отримав ступінь доктора геолого-мінералогічних наук, був проректором ДДУ з наукової роботи. Після закінчення війни співробітники кафедр геологічного напряму очолювали провідні наукові та освітні установи України. Проф. Н.П. Семененко перейшов до Академії наук України на посаду віце-президента, проф. П.М. Каніболоцький був призначений ректором Чернівецького державного університету, доц. Л.І. Сафронов очолив ДДУ. У 1959 р. факультет був розформований, частина викладачів перейшла до НДІ геології ДДУ (Л.Я. Ходюш, А.В. Приходько, Н.Н. Карлов).

Існування в університеті геолого-дослідницького інституту без навчального підрозділу аналогічного профілю було неприроднім, і за ініціативи М. Ф. Носовського, було відкрите в 1977 р. геологічне відділення при хімічному факультеті ДДУ для навчання студентів за фахом «Гідрогеологія та інженерна геологія». Першою була створена кафедра геології (завідувач – проф. М.Ф. Носовський), до складу якої ввійшли кандидати геолого-мінералогічних наук І.С. Данилов, І.М. Барг, М.Г. Коваленко, Н.Ф. Дуднік, Н.А. Доморацкий, В.В. Богданович, Г.В. Пасічний, Ю.Д. Шковира, В.М. Нагорний, І.Є. Шевченко. У 1980 р. була створена кафедра гідрогеології та інженерної геології під керівництвом відомого в Україні та поза її межами вченого, автора чисельних наукових праць, навчальних посібників, проф. І.А. Скабаллановича. До професорсько-виклада¬ць-кого складу приєдналися д. геолог.-мін. н., проф. А.Я. Туровська, та кандидати наук Г.П. Євграшкіна (НДІ геології ДДУ), В.Т. Осауленко, І. Черненко, І.Є. Шевченко, Ю.П. Погрібний, М.А Шинкаревський, В.І. Забутна та М.Т. Хохлов. А.Я. Туровська внесла значний вклад в розвиток уявлень про закономірності розвитку зсувних процесів, встановила вплив мікроструктури ґрунтів на параметри міцності.

У 1990 р. був створений Геокомплекс у складі щойно відкритого геолого-географічного факультету та існуючого НДІ геології ДДУ. До складу факультету ввійшли три кафедри – геології, гідрогеології та інженерної геології, фізичної та економічної географії. У 1992 р. на базі кафедр геологічного напряму була створена кафедра геології та гідрогеології. Багато років (1990-2005 рр.) кафедру очолював к. геолог.-мін. н., доц. Богданович В.В., декан геолого-географічного факультету (1992-2015 рр.). Завдяки його зусиллям відбулося відновлення складу викладачів кафедри. У 1993 р. на кафедру був прийнятий відомий фахівець у сфері геолого-зйомочних досліджень В. В. Манюк, який незабаром одержав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. До складу співробітників кафедри були прийняті колишні випускники Т. П. Мокрицька (1991 р.), Н. П. Шерстюк (1996 р.), Т. А. Стефанська (1990 р.), С. В. Жолудєв (1998 р.) та О.В. Бондар (2007 р.). Співробітники кафедри успішно працювали над вирішенням складних наукових завдань з гідрогеології, інженерний геології, палеонтології та стратиграфії, блискуче захистили дисертації у провідних наукових установах країни. У 1996 р. Н. П. Шерстюк захистила дисертацію у КНУ ім. Шевченко та одержала ступінь кандидата географічних наук. У 2012 р. вона захистила докторську дисертацію за фахом «Гідрологія суші та гідрохімія» в Одеському державному екологічному університеті. У Інституті геологічних наук НАН України (м. Київ) відбувся захист низки дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора геологічних наук. За спеціальністю «Палеонтологія та стратиграфія» Стефанська Т. А. (1996 р., «Біостратиграфія міоценових відкладів рівнинного Криму за форамініферами») та Бондар О.В. (2007 р., «Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України за остракодами»). Мокрицька Т.П. (2003 р.) успішно захистила кандидатську дисертацію, а в 2013 р. – докторську за фахом «Інженерна геологія». У 2006 р. Євграшкіна Г. П. захистила докторську дисертацію та здобула ступінь доктора геологічних наук за спеціальністю «Гідрогеологія», а в 2007 р. отримала звання професора. С.В. Жолудєв отримав ступінь кандидата технічних наук, захистив дисертацію в НГУ (м. Дніпропетровськ, 2006 р.).

У 2005-12 рр. очолювала кафедру геології та гідрогеології доц. Шерстюк Н.П., починаючі з 2012 р. та до 2016 р. завідувачем кафедри була професор Євграшкіна Г.П. З 2016 р. кафедру очолює Мокрицька Т.П. 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)