Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Суматохіна Ірина Миколаївна 

 

ааа

                   Доцент кафедри  географії,  кандидат географічних наук, доцент.

                    

 

 

                   Телефон роб.: +38(056) 744 86 03

                    Телефон моб.: +38093 201 3556

                    E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 
 
        Суматохіна Ірина Миколаївна народилася в м. Дніпропетровськ (Україна) у 1960 р.
      У 1983 році отримала диплом Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «інженерна геологія та гідрогеологія» і почала працювати в Центральній лабораторії ВО «Південукргеологія». Викладацьку діяльність почала у 1986 році з посади вчителя географії середньої школи. З 1990 року працює у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. У 2005 році в Інституті географії НАН України захистила дисертацію «Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніопетровська» за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія. Після захисту дисертації працює на посаді доцента кафедри. Двічі отримувала гранти підтримки участі у міжнародних конференціях “Mass movement hazard in various environments” (Краків, 2005) та «Land Degradftion» (Рига, 2009). Понад 25 років є керівником навчальної географічної практики студентів 2 курсу. Нею розроблено та впроваджено в навчальний процес маршрути навчальних практик, орієнтовних на вивчення природних та антропогенних ландшафтів Таврії, Буковини, Галичини, Поділля, Південної Бесарабії, Донеччини, Запоріжжя та інших регіонів. Є автором понад 140 наукових публікацій, з яких 3 монографії (у співавторстві), 6 навчальних посібників. 
    

 

 
  
Сфера наукових інтересів

Урбаністична геоморфологія, екологічна геоморфологія, рекреаційна геоморфологія, конструктивна географія, географія туризму.

 

Основні праці

 

Монографії (розділи в монографіях):

1. Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы): в 2-х т./под. ред.. Г.И. Рудько, В.А. Осиюка. – Черновцы: Букрек, 2012. – Т.1. – С. 237-379. (Роздел: Закономерности развития оползневых процесов на территории Днепропетровско-Днепродзержинской агломерации. Соавтор: Рудько Г.И.).

2. Рудько Г.І., Суматохіна І.М. Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій /Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна /За ред. Г.І. Рудька. – К.–Ч.: Вид-во «Маклаут», 2008. – 354 с.

3. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техноприродних геосистем: Монографія /За ред. Г.І. Рудька. – К.: ЗАТ „Нічлава”, 2006. – 480 с. (Розділ: Комплексний геоекологічний аналіз промислово-міських агломерацій в межах Українського щита (на прикладі м. Дніпропетровська). – С. 193-305. У міжнародних виданнях:

1. Rudko H., Sumatokhina I. Risk Assessment and Management of Hazardous Hydrological and Geological Processes in Ukraine /Journal of Agricultural Science and Technology B 1 (2011). – P. 232-240. – ISSN 1939-1250.

2. Rudko H., Sumatokhina I, Duk N. Research and mapping of landslides within the boundaries of the middle Dnipro industrial-urban agglomerations /Polish Geological Institute Special Papers, 20 (2005): 9–13. Proceedings of the conference “Mass movement hazard in various environments”. Warsaw, 2005. – P. 104–113.

3. Sumatokhina I., Duk N. Risk of dangerous exogeogynamical processes development on the territory of large cities /Polish Geological Institute Special Papers, 15 (2004), Warszawa, 2004. – P.85-90.

У фахових виданнях:

1. Суматохіна І.М. Цінність та екологічна безпека об`єктів геологічної спадщини /І.М.Суматохіна //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – №4 (34). – 2006. – С. 83–87.

2. Суматохіна І.М. Геоменеджмент як інструмент формування і забезпечення екологічного розвитку регіону /І.М.Суматохіна //Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірн. наук. прац. – К.: Інститут передових технологій, 2008. – Вип. 8. – С. 265–268.

3. Суматохіна І.М. Аналіз сучасного міжнародного досвіду еколого-геоморфологічних досліджень міст /І.М.Суматохіна //Наукові записки Вінницького державного пед. університету ім. М. Коцюбинського. – Серія: Географія. – Вінниця, 2010. – Вип. 20. – С. 155-161.

4. Рудько Г.І. Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні /Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна //Наукові записки Вінницького державного пед. університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2010. – Вип. 21. – С. 204-211.

5. Суматохіна І.М. Наукові засади еколого-геоморфологічного дослідження для сталого розвитку промислових міст /Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи – Тернопіль: СМП «Тайп». –№1 (випуск 27). – 2010. – С. 15-21.

6. Суматохіна І.М. Гірничопромислові території та об’єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції /Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія. 2016. 24 (1). – С. 133-138.

У збірниках матеріалів наукових конференцій:

1. Суматохіна І.М. Безпека функціонування туристичних центрів і парків розваг з урахуванням екологічних ризиків /І.М.Суматохіна, О.В. Фаренік /Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: Зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу» (м. Святогірськ, 29 вересня – 1 жовтня 2006.) [Донецьк. ін–т турист. Бізнесу] – Донецьк, 2006. – С. 211–214.

2. Горб К.М. Індустріальна спадщина регіону: систематизація, проблеми, перспективи /К.М. Горб, Н.М. Дук, І.М.Суматохіна /Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали Всеукр. наук. конф. Київ, 23–26 травня, 2007 /Науковий вісник Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Вип. 4 [Відпов. ред.. Ю.Г. Тютюнник].– К., 2007. – С. 80–84..

3. Рудько Г.І. Ландшафти і рельєф гірничопромислових регіонів як об’єкти спадщини /Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна /Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1-4 жовтня 2008 р.) у 2 ч. /Від. ред. В.Л. Казаков. Ч. 1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 199-207.

4. Рудько Г.І. Критерії екологічного страхування на основі показників геоморфологічного ризику /Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна /Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. – Мат. V між нар. наук. – практ. Конференції, м. Дніпропетровськ, 06-09 жовтня 2009 р. /Ред. А.Г. Шапар. – Дніпроптеровськ, 2009. Ч. І. – С. 130-132

5. Дук Н.Н. Использование ГИС-технологий при анализе влияния отходов экспортно-ориентированных предприятий на природную среду /Н.М. Дук, І.М.Суматохіна, А.А. Шевченко /Материалы междунар.конф. «ИнтерКарто /ИнтерГИС – 15: Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт». – Пермь-Гент, 2009. – С. 589-593.

6. Sumatokhina I., Rudko H. Ecological safety of geological heritage objects /International Conference “Geoheritage for sustainable development”, May 27-30, 2006. Druskininkai, Lithuania. – Vilnius, 2006. – P.55–58.

7. Rudko H., Sumatokhina I. Strategy, Tactic and Risk management of Dangerous Hydrogeological and Geological Processes Within Natural and Techno-natural Geosystems of Ukraine /Proceedings. International Conference “Soil Degradation, Riga 2009”. – Riga, 2009. – P. 79.

8. Суматохіна І.М. Еколого-геоморфологічні ситуації і проблема екологічної безпеки міст /І.М.Суматохіна /Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. – Кривий Ріг: Видавничій дім, 2011. – С. 193-196.

9. Суматохина И.Н. Проблемы устойчивого развития городов горнопромышленных регионов Украины и сопредельных стран /И.Н. Суматохина /Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сборник научных статей Второй Международной научно-практической конференции, 27-29 марта 2012, МГУ им. А.А. Кулешова, Могиле: в 2-ч. //Под ред. И.Н. Шарухо, И.И. Пирожника, И.И. Бариновой. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. – Ч.1. – С. 319-321.

10. Суматохіна І.М. Еколого-геоморфологічна безпека сучасних міст: цілі, можливості забезпечення /І.М. Суматохіна / Україна: географія цілей та можливостей. Зб.наук.праць. Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т. ІІІ. –С. 80-82.  

 

 

 

Викладає курси 

  • Геоморфологія
  • Геоморфологія з основами палеогеографії
  • Фізична географія України
  • Оцінка природних ресурсів світу
  • Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)