Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Дук  Наталія Миколаївна 

 

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Вчене звання: доцент кафедри географії.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у наукометричних базах

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-1566-1245
Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8234471900
Web of Science https://publons.com/researcher/D-1120-2016/ 
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Duk  
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=nUEQCkEAAAAJ 

 

Дук Наталія Миколаївна народилась у Дніпропетровській області (Україна) у 1955 р. У 1978 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю Картографія. По рацювала інженером в геодезичному відділі проектного інституту Укркомунремдорпроект (м. Запоріжжя). Працюючи інженером відділу нових технічних розробок проектного інституту Дніпрогіпрошахт (м. Дніпро), займалась екологічними проблемами Західного Донбасу, пов’язаними з видобутком вугілля. З 1982 року почала педагогічну діяльність з посади вчителя географії, а з 1989 року й понині – науково-педагогічну діяльність на посадах старшого викладача, а з 1999 р. - доцента кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Закінчила аспірантуру на географічному факультеті Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, у 1998 там же захистила дисертацію і одержала диплом кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Картографія і геоінформатика. Тема дисертації «Географічний атлас-словник області — новий тип географо-картографічного твору». В 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та економічної географії ДНУ.

Протягом двадцяти років є керівником навчальної загальногеографічної практики студентів, в процесі якої розроблено і реалізовано освітні маршрути на території різних регіонів України — у Придніпров’ї,  Північному Причорномор’ї та Приазов’ї, Кримському і Карпатському регіонах, на Поділлі і Слобожанщині.

Тривалий час займається науковою роботою. Автор понад 180 робіт, з них 4 монографії, 6 навчальних посібників, зокрема один з грифом МОН України, понад 20 публікацій з проблем рекреації та туризму. Має наукові публікації в США, Польщі, Литві, Білорусі. У 2005 р. від Центру наукових досліджень Європейського Союзу  отримала грант на участь у міжнародній науковій конференції (м. Краків, Польща).

Навчання з підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи» пройшла у 2020 році у Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.  

 

Наукові інтереси

Картографія, атласне та геоінформаційне картографування, картографічне моделювання,  картографування зовнішньої торгівлі та митної діяльності,  картографування для  туризму.

 

Дисципліни, що викладаються

Топографія

Загальне землезнавство

Картографія

Фізична географія материків та океанів

Космічне землезнавство

Картографічне моделювання

 

Основні публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:

1.      Дук Н.М., Суматохіна І.М. Виконання і захист курсових робіт: Навчально-методичний посібник. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія  за освітньою програмою «Географія рекреації і туризму». – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 56 с.

2.      Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики  здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 106 Географія  за освітньою програмою «Географія рекреації і туризму» /Укл.: Грушка В.В., Дук Н.М., Суматохіна І.М. – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 24 с.

3.      Методичні рекомендації з виконання індивідуальних завдань з курсу Топографія. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 106 Географія  (Географія рекреації і туризму /Укл.: Дук Н.М. – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 24 с.

4.      Грушка В.В., Дук Н.М., Суматохіна І.М. Навчальний посібник до проходження навчальної загальногеографічної практики. Частина 1. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія («Географія рекреації і туризму»).  – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2021. – 96 с.

5.      Дук Н.М. Конспект лекцій «Фізична географія материків та океанів» частина 1 «Океани» : навчальний посібник – Дніпро: 2019. – 96 с.    

6.      Історична географія з основами етнографії / Посібник для самостійної роботи студентів. Дніпро: «Будинок друку», 2017. – 44 с.Історична географія з основами етнографії / Посібник для самостійної роботи студентів. Дніпро: «Будинок друку», 2017. – 44 с.

7.      Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Монографія / За ред. В. В. Ченцова; авт. кол.: К. М. Колесников (керівник авторського колективу),  Д. В. Архирейський, О. О. Дячок, О. В. Морозов, С. В. Шуляк, Д. О. Бочаров, Н. М. Дук - О.: Пласке, 2010. - 541 с. + карти (17). - С. 524-541

8.      Горб К.М., Дук Н.М.Вплив зовнішньоекономічної діяльності на соціально-економічний розвиток регіонів / Управління в умовах економічної глобалізації [Текст] : Монографія / за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Д.: АМСУ, 2010. – 200 с.

9.     Дук Н.М. Посібник з курсу «Картографія». Д: ДНУ, 2008, 60 с.

10.Безуглий В.В., Дук Н.М. Географія. Тести. 6–10 класи. К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 448 с.

11. Горб А.С., Дук Н.М. Клімат Дніпропетровської області: Монографія. - Д.: Вид-во ДНУ, 2006. - 204 с.

12. Історія митної справи в Україні / Монографія / за ред.. П.В. Пашка, В.В. Ченцова / Колесніков К.М., Д. В. Архирейський, Виноградов В.М., О. О. Дячок, О. В. Морозов, , Д. О. Бочаров, Н. М. Дук. - К.: Знання, 2006. - 606 с.

13. Екологічний атлас Дніпропетровської області, під ред. Зеленської Л.І., провідний картограф Дук Н.М.- Київ- Дніпропетровськ: Вид-во “Мапа”, 1995. - 22 с.

Cтатті:

1.      Дук Н.М., Суматохіна І.М. Конструктивно-географічні підходи до планування територій промислових міст та агломерацій /Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади /Вип. І. Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., (Київ, 19-20 листопада 2020 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2020.– С. 48-51.

2.      Duk, N., Sumatokhina, I., & Dmytrenko. Heritage objects as a resource for the development of tourism within the states and territories of Australia / JournalofGeology, GeographyandGeoecology, 29(1), 2020. – P. 49-56. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112005

3.      Дук Н.М., Крайтор П.П., Суматохіна І.М. Просторові особливості зміни соціальної сфери міст Дніпро в результаті впровадження партиципаторного бюджету / The 5thInternationalscientificandpracticalconference “Fundamentalandappliedresearchinthemodernworld” (December 16-18, 2020) BoSciencePublisher, Boston, USA. 2020. 822 p. – Р. 361-368.

4.      Дук Н.М., Суматохіна І.М. Партиципаторне бюджетування в містах України: географічний аспект / Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 168 с. - С. 137-139

5.      Н. Дук, І. Дмитренко Порівняльний аналіз географічного положення штатів та територій Австралії в аспекті розвитку туризму / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 46. 666 с. – С. 14-17

6.      Н. Дук, Т. Матвієнко Проектування бази даних для створення геоінформаційної системи поселень Дніпропетровської області / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 46. 666 с. – С. 18-21

7.      Н. Дук Зарубіжний досвід в дослідженні трансформації територіальної структури агломераційних утворень / Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). - Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. 370 с. - С. 298-303

8.      Дук Н.М.Дмитренко І. Аналіз туристичних потоків штатів та територій Австралії / Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 12-13 грудня 2019 р.). - Луцьк: Вежа, 2019. - 395 с.

9.      Грушка В.В., Дук Н.М. Суматохіна І.М. Соціально-економічний розвиток регіонів України на етапі впровадження стратегічних реформ / Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.93-97.

10. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Пізнання національної спадщини як елементу професійної підготовки в класичному університеті / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. – Д. : ДНУ, 2018. – 188-190с.

11. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Регіональні екологічні програми Дніпропетровської області: аналіз, картографування, стан реалізації /Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - Вип.27. – 150 с. - C. 35-41.

12. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Партиципаторне бюджетування в містах України: географічний аспект Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С. 137-139.

13.Дук Н.М., Суматохіна І.М.Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій / Географія та туризм: Наук.зб./Ред.кол. Любіцева О.О.(гол.ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 41. – С.67-76.

14. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Міжпредметні зв’язки при роботі з космічними знімками в процесі навчання студентів-географів / Зб.матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17 листопада 2017 р.: Інтеграція фундаментальних і прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 35-39.

15.  Tourisminthepost-crisiscountries: experienceforUkraine / P.P. Krajtor., N.M. Duk, O.V. Tsvietaieva / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (на іноземних мовах)»: збірник м. Дніпропетровськ. – Дн-ськ: Біла К.О., 2015. – с. 45-47.

16.  Дук Н.М. Таможенная информация в системе картографического обеспечения международного туризма // Географический вестник. Перм. гос. ун-т. 2014.№1 (28). - С. 112-118.

 

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

1.     Міжнародна науково-практична конференція « Регіон –2021: стратегія  оптимального розвитку» (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.)

2.      Міжнародна науково-практична конференція Регіон 2019: стратегія оптимального розвитку: (м. Харків, 16-18 жовтня 2019 р.).

3.     І-ий Міжнародний науково-практичний форум «Індустріальний туризм: реалії та перспективи», Кривий Ріг, 2013.

4.     Вторая Международная научно-практическая конференция, 27-29 марта 2012, Могилев, Беларусь.

5.     Международная конференция ИнтерКарто-ИнтерГИС-18: Устойчивое развитие территории: Теория ГИС и практический опыт. Смоленск, 2012. - 532 с. - С. 411--412, 518 (карта)

6.     Международная конференция «ИнтерКарто/ИнтерГИС – 15: Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт». – Пермь-Гент, 2009.

7.       Geoheritageforsustainable development, May 27–31, 2006, Druskininkai, Lithuania, Vilnius

 

8.      Massmovementhazardinvariousenvironments. 20-21 October 2005, Krakow, Poland. 

       

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)