Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Дук  Наталія Миколаївна 

 

                   Доцент кафедри  географії,  кандидат географічних наук, доцент.

                    

 

 

                   Телефон роб.: +38(056) 744 86 03

                    Телефон моб.: +38095 218 12 53

                    E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 
 
        Дук Наталія Миколаївна народилась в Дніпропетровській області у 1955 р. У 1972 р. вступила, а в 1978 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Московського державного університету ім Ломоносова за спеціальністю "Картографія". Після закінчення університету працювала інженером в геодезичному відділі проектного інституту (м. Запоріжжя), відділі нових технічних розробок інституту "Дніпрогіпрошахт" (м. Дніпропетровськ), вчителем середної школи. З 1989 року старший викладач, а з 1998 р. - доцент кафедри фізичної та економічної географії ДНУ. Після закінчення аспірантури в МГУ ім. Ломоносова в лютому 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Географічний атлас-словник області - новий вид географо-картографічного твору". Є автором понад 150 наукових публікацій, з яких 1 посібник із грифом МОН. 
    

 

 
  
Сфера наукових інтересів

Картографія, атласне картографування, картографування зовнішньої торгівлі та митної діяльності, геоінформаційне картографування.

 

Основні праці

 

1. Безуглий В.В., Дук Н.М. Географія. Тести. 6–10 класи. К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 448 с.

2. Історія митної справи в Україні / Монографія / за ред.. П.В. Пашка, В.В. Ченцова. Колесников К.М., Морозов О.В.. Виноградов В.М., Дячок О.О., Архієрейський Д.В., – Знання, 2006. – 606 с.

3. Горб А.С., Дук Н.М Клімат Дніпропетровської області. Монографія 4.

Вплив зовнішньоекономічної діяльності на соціально-економічний розвиток регіонів / Управління в умовах економічної глобалізації [Текст] : монографія / колектив авторів, за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Д.: АМСУ, 2010. – 200 с.

5. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Монографія / За ред. В. В. Ченцова; авт. кол.: К. М. Колесников (керівник авторського колективу), Д. В. Архирейський, О. О. Дячок, О. В. Морозов, С. В. Шуляк, Д. О. Бочаров, Н. М. Дук - О.: Пласке, 2010. - 541 с. + карти (17). - С. 524-541.

6. Екологічний атлас Дніпропетровської області, під ред. Зеленської Л.І., провідний картограф Дук Н.М.- Київ- Дніпропетровськ: Вид-во “Мапа”, 1995. - 22 с.

7. Атлас Митної служби України: концепція, шляхи реалізації, експериментальні роботи / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Вип.4. - Харків-Вінниця: Антекс-ЛТД, 2004. – С. 120-123

8. Географічний аналіз та картографування історії формування територіальної структури митної системи України / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль. – № 3 (7). – 2004. – С. 24-30

9. Серія карт діяльності митної служби України / Картографія і вища школа: зб.наук.праць. – Київ: Інститут передових технологій, 2005. – Вип. 10. – 247 с. (с.112-116)

10. Структурні особливості інтернет-атласу як засобу дистанційного навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Вип.5. - Харків, 2005. – С. 9-11

11. Функції і види карт митної служби України / Вісник Дніпропетровського університету, серія географія, геологія, вип. 9. - Дніпропетровськ: вид-во ДНУ, 2005. – С.87-91

12. Індивідуальні і колективні форми організації і проведення пошуково-творчої роботи студентів при вивченні дисциплін топографо-картографічного циклу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Вип.6. – Харків, 2006. - С. 81-84

13. Функціональна роль картографічної складової в інформаційному забезпеченні збалансованого регіонального розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. - Тернопіль. - № 1. – 2006. – С. 74-77.

14. Геоінформаційні технології в географічній освіті для стійкого розвитку / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – 2008. - Вип.8. – 324 с. – С. 92-95

15. Горб К.М., Дук Н.М. Географічні засади визначення місця зовнішньоекономічної діяльності у соціально-економічному розвитку регіонів / Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] – 2009. – Вип.. 59. – 234 с.- С. 216-227

16. Державна митна служба України як об'єкт картографування: структура, функції, зв’язки / Український географічний журнал. - № 3 (71). – 2010. – С. 52-57

17. Проблемно-орієнтоване картографування: розвиток, сучасні особливості / Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2010. – Випуск 21. – 120с. – С. 107-110

18. Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України / Наукові записки ТНПУ Серія: географія №1 (34) 2013. - С. 128-133.

19. Элементы исторической таможенно-торговой инфраструктуры как объекты наследия: картографирование, использование в туризме / Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма: материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 24–25 октября 2012 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.П. Солодков [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – 295 с. - C. 11-14

20. Дук Н.М., Дячок О.О. Картографічне моделювання в дослідженні історії митної справи в Україні // Історія торгівлі, податків і мита: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2012. - №2 (6). - С. 38-44

21. Направления картографических исследований границ и приграничных регионов как мест сосредоточения таможенной деятельности / Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, 20-22 февраля 2013 г., г. Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова / под общ. ред. Т.Ю. Герасимовой, Д.В. Киселевой. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – 520 с. - С. 373-375

22. Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України // Вісник геодезії і картографії. - 2013, № 2 (83). -С. 19-26

23. Дослідження територіальної організації митної діяльності в Україні з використання ГІС-технологій / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - Вип.18. – 186 с. - C. 57-60

24. Таможенная информация в системе картографического обеспечения международного туризма // Географический вестник. Перм. гос. ун-т. 2014. №1 (28). - С. 112-118. 25. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - Вип.20. – 166 с. - C. 41-45 26. Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області / Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія. 2016. 24 (1). – С. 20-26. 

 

 

 

Викладає курси 

  • Топографія з основами геодезії
  • Картографія
  • Методи аналізу просторових даних
  • Методологія та організація наукових досліджень

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)