Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Грушка Віктор Володимирович 

 

 

Посада: доцент кафедри географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Вчене звання: доцент кафедри географії.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у наукометричних базах

ORCID  https://orcid.org/ 0000-0002-1016-109X
Scopus  
Web of Science  https://publons.com/researcher/D-1331-2016/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Hrushka  
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=v6NZqtEAAAAJ

 

 

 

Кандидат географічних наук (2014р.). З 2015 року займає посаду доцента кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (з 2019 року – кафедра географії). З 2014 року до 2021 року за сумісництвом працював на посаді директора Підготовчих курсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Грушка В.В. є автором понад 60 праць, що стосуються просторових досліджень в галузі туризму, геогекології, підготовки фахівців – географів та туристів.

 Брав участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Грушка В.В. активно займається науковою, педагогічною та методичною діяльністю. Створює наукові доробки для навчального процесу кафедри географії. Займається науковою діяльністю зі студентами, створюючи спільні тези та статті.

Грушка В.В. є членом журі обласної олімпіади з географії та обласного турніру юних географів. В 2014 році відзначений грамотою ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. В 2021 році відзначений грамотою голови Дніпропетровської обласної ради. 

Наукові інтереси 

Внутрішній та міжнародний туризм, спеціальні методики з географії та природознавства, геоеклогія. 

Дисципліни, що викладаються

Туризмологія

Спеціальна методика з географії та природознавства

Активний туризм

Рекреаційна географія

Туризмознавство з основами екскурсійної справи

Економічна та соціальна географія світу (підготовче відділення для іноземців)

 

Основні публікації 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 

1. Грушка В. В. Посібник до вивчення дисципліни «Методи географічних досліджень»/ В.В. Грушка. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. -64с.

2. Географія, або світ навколо нас. Практикум [Текст]/ Л.І. Зеленська, В.В. Грушка. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. -120с.

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Географія населення та розселення» [Текст] / Н.А. Горожанкіна, З.В. Бойко, В.В. Грушка. – Дніпро: Монолит, 2017.- 48с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Рекреаційна географія» [Текст] / Н.А. Горожанкіна, В.В. Грушка. - Дніпро: ООО «ДСГ – Принт», 2018. – 40с.

5. Навчальний посібник до проходження навчальної загальногеографічної практики. Частина 1. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія («Географія рекреації і туризму») [Текст] / Грушка В.В., Дук Н.М., Суматохіна І.М. – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2021. – 96 с.

6. В.Безуглий, В.Грушка. Методичні рекомендaції до нaписaння, оформлення і зaхисту квaліфікaційних робіт зa першим (бакалаврським) рівнем освіти спеціaльності 106 Геогрaфія (ОП «Географія рекреації та туризму»). – Дніпро: ЛІРA, 2021. – 46 с.

7. Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-01-6; pp.350, illus., tabs., bibls.

 

Співавтор розділу 2.8: Condition of investment in tourism business of Dnipropetrovsk region and search of conceptions of its development. P. 191-199

 

Cтатті:

1.                  Hrushka V. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis) / N. Horozhankina, V. Hrushka // Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 41-49 (Web of Science).

2.                  Hrushka V. Analysis of geological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space) / N. Horozhankina, V. Hrushka , Z. Boiko// Journal of  geology, geography and geoecology. – 2019. – Vol. 28 (1). – P. 68-79 (Web of Science).

3.                  Грушка В. Просторовий аналіз краєзнавчого напряму діяльності дитячо-юнацького туризму в регіонах України станом на 2017 рік / Н. Горожанкіна, В. Грушка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП. – 2019. - С.154-162

4.                  Грушка В.В. Tourist potential of Cherkasy region / Грушка В.В., Горб К.М., Горожанкіна Н.А. // Journal of  geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29 (2). – P. 279-289 (Web of Science)

5.                  Грушка В.В. Формування географічних знань учнів закладів загальної середньої освіти при застосуванні актуальних методів та технологій /Грушка  В.В., Руденко А.В. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2020. №2 (20), C. 25-35.

6.                  Hrushka V. Analysis of the market of international tourist services of Ukraine (for the period 2007-2017) / Zoya V. Boyko, Natalia A. Horozhankina, Maxim V. Korneyev, Natalia A. Nebaba // Journal of  geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29 (4). – P. 647-655 (Web of Science)

7.                  Грушка В.В. Інтерактивні технології дистанційного навчання на уроках географії / Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. №1 (21), C. 24-33.

8.                  Грушка В. В. Розвиток екологічного туризму в Україні на основі використання потенціалу ботанічних садів. / Бойко З. В., Горожанкіна Н. А. //Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8978 (дата звернення: 28.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.88.

9.                  Hrushka V. Transport infrastructure of Spain as a factor in tourism development / Zoya V. Boyko, Natalia A. Horozhankina, Maxim V. Korneyev, Natalia A. Nebaba // Journal of  geology, geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30 (3). – P. 429-440 (Web of Science)

 

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

1.                  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», (м. Житомир, 23 березня 2020 року).

2.                  Щорічна міжнародна конференція студентів та аспірантів, присвяченої памяті П. Дубінського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи» (м.Харків, 8 квітня, 2021 року).

3.                  Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (м.Київ, 2021 рік).

4.                  Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій» (м. Київ, 25 листопада 2021 року).

5.                  ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційні та інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі, туризмі та дизайні» (м. Дніпро, 1-2 грудня 2021 року).

6.                  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності» (м. Дніпро, 22 травня 2020 року).

7.                  Всеукраїнська науково-практична конференція «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності» (м. Дніпро, 20 травня 2020 року).

8.                  І Всеукраїнська науково-практактична інтернет-конференція «Інформаційні та інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі, туризмі та дизайні», (м. Дніпро, 8-10 грудня 2020 року).

9.                  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку» (23 грудня 2020 року, м. Дніпро).

10.              VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід» (м. Одеса, 22 березня 2021 року).

 

 

Нагороди

·           Грамота Ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2014)

·           Грамота Голови Дніпропетровської обласної ради (2021)

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)