Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Лисичарова Галина Олександрівна

 

 

Посада: доцент кафедри географії

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у наукометричних базах

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-7368-9828
Scopus  
Web of Science https://publons.com/researcher/D-1345-2016/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Halyna-Lysycharova  
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sotdrHsAAAAJ

 

 

Лисичарова Галина Олександрівна народилася у м. Підгороднє Дніпропетровської області (Україна) у 1968 р.

Після закінчення середньої школи вступила до Дніпропетровського педагогічного училища (дошкільне відділення), яке закінчила з дипломом із відзнакою.

У 1988-1993 рр. навчалася на денному відділенні спеціальності «Географія» геолого-географічного факультету Дніпропетровського державного університету. Ще за часів навчання в університеті почала працювати старшим лаборантом на кафедрі. У 1993 р. була прийнята на посаду асистента кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського університету, з 1996 р. – старшим викладачем, а з 2009 р. – доцентом  цієї кафедри.

У квітні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

З 1997 р. плідно співпрацює з Дніпровським ліцеем інформаційних технології при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, працюючи з обдарованою молоддю.

Член журі обласних олімпіад учнів з географії, турнірів юних географів-краєзнавців, експерт з географії Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Є автором понад 70 наукових публікацій, з яких 3 підручника з грифом МОН України.

 

Наукові інтереси 

Економічна і соціальна географія, країнознавство, методика викладання географії.

Дисципліни, що викладаються

 

Основи викладання географії

Методика викладання географії

Економічна та соціальна географія країн світу

Регіональна економічна і соціальна географія

Історія географічної науки

Основи педагогічних досліджень

 

Основні публікації

 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 

1. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (рівень стандарту): підручник для для 10 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2018. – 192 с.: іл.

2. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (профільний рівень): підручник для для 10 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2018. – 288 с.: іл.

3. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (рівень стандарту): підручник для для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2019. – 176 с.: іл.

 

Cтатті:

1. Лисичарова Г.О. Особливості формування картографічної компетентності в учнів 10-х класів засобами підручника географії / В.В. Безуглий, Г.О. Лисичарова// Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 2 (22)/ – С. 85-94

2. Лисичарова Г. О. Сучасний стан позашкільної освіти України / Г. О. Лисичарова, Г. І. Смий // The world of science and innovation. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. – London, United Kingdom, 2021. – С. 728-736.

3. Лисичарова Г. О.  Сучасний стан підготовки майбутніх вчителів географії в Україні // Theoretical   and   practical   aspects of   modern   scientific research: Collection  of  scientific  papers  «ΛΌГOΣ»  with Proceedings   of   the   I   International   Scientific   and   Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. – С. 103-106.

4. Лисичарова Г. О.  Трансформація освітнього простору Дніпропетровщини в світлі адміністративної реформи області / Г. О. Лисичарова, Т. В. Ніколаєва // зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», Переяслав, 20-21 трав. 2021 р. / [редкол.: Коцур В. П., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.), 2021. – С. 76-81.

5. Лисичарова Г. О.  Формування готовності майбутніх вчителів географії до розвитку математичної грамотності учнів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку»: зб. матеріалів, Дніпро, 17-18 листопада 2021 р. / [редкол.: Кірман В. К. та ін.]. – Д.: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2021.

6. Лисичарова Г. О.  Дослідно-експериментальна робота з впровадження академічної доброчесності в освітній процес (на прикладі шкільної географії) / Г. О. Лисичарова, Д. О. Болдирєва, // матеріали Всеукр. науково-практичної конференції «Географічна наука і  освіта у вимірах ХХІ століття», (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.) – Тернопіль: Тернопільський Національний Педагогічний Університет ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 199-204.

7. Лисичарова Г. О. Стан ринку праці в Україні в умовах COVID-19 / Г. О. Лисичарова, Т. В. Ніколаєва // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. –  Kyiv, Ukraine: SPC “Sci-conf.com.ua”, 2020. – С. 466-471.

8. Лисичарова Г.О. Прояви гендерної рівності на теренах регіонів Африки / Г. О. Лисичарова, Ю. С. Півень //Освіта і наука в умовах глобальнихтрансформацій. Мат-ли ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 217-218.

9. Лисичарова Г.О. Урахування процесу декомунізації у підготовці студентів-географів / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вип.25. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 36-40.

10. Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему «Країни світу», 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі. –  № 6 (172). –  2016. –  С. 25-28.

 

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 03-04 грудня 2021 р.) (Сертифікат, обсяг – 16 год. – 0,53 кредити ЄКТС).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку» (м. Дніпро, 17-18 листопада 2021 р.).

3. XII Дніпропет­ров­сь­ка обласна історико-краєзнавча кон­фе­рен­ція «Історія Дніп­ровського  Надпо­ріж­жя» (м. Дніпро, 09-12 листопада 2021) (Сертифікат, обсяг – 15 год. – 0,5 кредитів ЄКТС)

4. Міжнародна науково-практична конференція «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації» (м. Переяслав, 20-21 травня 2021 р.) (Сертифікат, обсяг – 15 год. – 0,5 кредитів ЄКТС)

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м Дніпро, 04 грудня 2020 р.) (Сертифікат, обсяг – 8 год. – 0,27 кредити ЄКТС).

6. ХХХІ сесія Дніпровського осередку наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (м. Дніпро, 11 березня 2020 р.).

7. Всеукраїнський з'їзд вчителів географії на базі КНУ ім. Тараса Шевченка за підтримки Українського географічного товариства та Асоціації вчителів географії України (м. Київ, 25 жовтня 2019 р.) (Іменний сертифікат за підписом Президента Українського географічного товариства Я. Б. Олійника).

8. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 26-27 жовтня 2018 р.).

9.  XXVI Міжнародна наукова конференціяна тему «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 12-14 вересня 2017 р.) (Сертифікат № 0079)

10.ХІІ з’їзд Українського географічного товариства (м. Вінниця, 17-21 травня 2016 р.)

Нагороди

·           2021 р. – Подяка Ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з нагоди 30-річчя ліцею інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара

·           2019 р. – 3.     Диплом ІІ ступеня НАН ВО України Всеукраїнського конкурсу на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу, праці молодих учених, патенти на корисну модель тощо з номінації «Підручник» від 17.10.2019 за роботу «Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія. Профільний рівень. Підручник для 10 класів. – К.:  Генеза, 2018. – 288 с.»

·           2019 р. – нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (№ 64 Наказ №330-к)

·           2016 р. – Почесна грамота Придніпровського наукового центру Національної Академії Наук України (№ 02-0081) за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення, підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів.

·           2016 р. –  ПодякаРектора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за забезпечення високого рівня підготовки учнів до обласного конкурсу «Економіка навколо нас», який присвячено до 40-річного ювілею економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара

·           2015 р. – Подяка Дніпропетровської обласної державної адміністрації

·           2006 р. – нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН № 396)

·           2001р.  – нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (Наказ № 575-к) 

        

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)