Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Суматохіна Ірина Миколаївна 

 

 

Посада: доцент кафедри географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Вчене звання: доцент кафедри географії.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у наукометричних базах

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5892-6362
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8234472000  
Web of Science https://publons.com/researcher/D-1182-2016/ 
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sumatokhina  
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=XRsg5QsAAAAJ 

 

 


 

Суматохіна Ірина Миколаївна народилася у м. Дніпропетровськ (Україна) у 1960 р. Закінчила геологічне відділення Дніпропетровського державного університету в 1983 році і почала працювати за спеціальністю на посаді інженера-геолога у Державному виробничому об’єднанні «Південукргеологія», займаючись інженерною геологією південної частини України. З 1986 року почала педагогічну діяльністю з посади вчителя географії, а з 1990 року й понині – науково-педагогічну діяльність на викладацьких посадах кафедри фізичної та економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2005 році в інституті географії НАНУ (м. Київ) захистила дисертацію і одержала диплом кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія», а у 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичної та економічної географії ДНУ. Тема дисертації «Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровськ».

Тривалий час займається науковою роботою, є керівником навчальної загальногеографічної практики студентів, яка проводилась на території різних регіонів України - у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї, Кримському і Карпатському регіонах, на Поділлі і Слобожанщині. Є розробником багатьох освітніх геомаршрутів меридіонального та широтного напрямків територією країни.

Автор понад 160 робіт, з них 3 монографії, 6 навчальних посібників, понад 30 публікацій з проблем рекреації та туризму. Має ряд наукових публікацій в США, Польщі, Латвії, Литві, Білорусі. Від Центру наукових досліджень Європейського Союзу двічі отримувала гранти на участь у міжнародних наукових конференціях у 2005 (м. Краків, Польща) та 2009 (м. Рига, Латвія) роках.

У 2020 році проходила навчання з підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи» у Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Профілі у наукометричних базах: ORCID Scopus Web of Science (Саша, сделать ссылки на эти ресурсы) ResearchGate Google Schola Наукові інтереси Урбаністична геоморфологія, конструктивна географія, геоурбаністика, географія рекреації та туризму, геотуризм.

Дисципліни, що викладаються

Ландшафтознавство з основами біогеографії та географії ґрунтів

Рекреалогія з основами лікувального туризму

Фізична географія України

Форми та методив викладання географії

Історична географія з основами етнографії

Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування

Методологія та організація наукових досліджень

Основні публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:

1. І. Суматохіна Географія туризму і рекреації в промисловому регіоні: сучасний стан, тенденції розвитку, шляхи оптимізації. Ефективне управління розвитком індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: монографія /за ред. доктора економічних наук В.В. Джинджояна. – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 284 с.

2. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Виконання і захист курсових робіт: Навчально-методичний посібник. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія за освітньою програмою «Географія рекреації і туризму». – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 56 с.

3. Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 106 Географія за освітньою програмою «Географія рекреації і туризму» /Укл.: Грушка В.В., Дук Н.М., Суматохіна І.М. – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. – 24 с.

4. Суматохіна І.М. Навчальний посібник для виконання практичних та самостійних робіт з курсу «Фізична географія України». Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія освітньої програми «Географія рекреації та туризму». – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2022. - 40 с.

5. Грушка В.В., Дук Н.М., Суматохіна І.М. Навчальний посібник до проходження навчальної загальногеографічної практики. Частина 1. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія («Географія рекреації і туризму»). – Дніпро: «Ліра ЛТД», 2021. – 96 с.

6. И. Суматохина Закономерности разви-тия оползневых процесов на территории Днепропе-тровско-Днепродзержинской агломерации. Инженерная геодинаміка Украины и Молдовы (оползневые геосистемы): в 2-х т./под. ред.. Г.И. Рудько, В.А. Осиюка. – Черновцы: Букрек, 2012. – Т.1. – С. 237-379.

7. Г. Рудько, І. Суматохіна Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій: Монографія / за ред. Г.І. Рудька. – Київ-Черкаси: Вид-во «Маклаут», 2008. 8. І. Суматохіна Комплексний геоекологічний аналіз промислово-міських агломерацій в межах Українського щита (на прикладі м. Дніпропетровська). Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техноприродних геосистем: Монографія /За ред. Г.І. Рудька. – К.: ЗАТ „Ніч лава”, 2006. – С. 193-305.

Cтатті:

1. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Конструктивно-географічні підходи до планування територій промислових міст та агломерацій /Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади /Вип. І. Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., (Київ, 19-20 листопада 2020 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2020.– С. 48-51.

2. Duk, N., Sumatokhina, I., & Dmytrenko. Heritage objects as a resource for the development of tourism within the states and territories of Australia / Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(1), 2020. – P. 49-56. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112005

3. Дук Н.М., Крайтор П.П., Суматохіна І.М. Просторові особливості зміни соціальної сфери міст Дніпро в результаті впровадження партиципаторного бюджету / The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 822 p. – Р. 361-368.

4. Суматохіна І.М. Нові тенденції формування туристичного бренду промислового регіону /Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. – С. 75-78 с.

5. Суматохіна І.М. Регіональні трансформації рекреаційно-туристичного потенціалу / Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку: [Електронне видання]: Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. – С. 75-78 с.

6. Суматохіна І., Смий Г. Регіональні аспекти розвитку екотуризму (на прикладі Дніпропетровської області) / Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності : матеріали всеукр. наук.-практ. інт.-конф., м. Дніпро, 22 травня 2020 р. / упорядники В.М. Торяник, В.В. Джинджоян, С.Е. Сардак. – Дніпро : ДГУ, 2020. – С. 129-134.

7. Суматохіна І.М. Регіональні трансформації рекреаційно-туристичного потенціалу / Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура. [зб.наук.пр.] Вип. V . Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листопада 2019). – Київ-Тернопіль: Бескиди. – В 2-х ч. Ч.2. – С. 162-165.

8. Суматохіна І.М., Гуляєва І.В. Профілізація сучасних закладів середньої освіти в Дніпропетровській області / Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти», 29-30 листопада 2019 р., ДНУ ім. Олеся Гончара. – С.78-93.

9. Суматохіна І.М. Вороніна К.В. Аналіз геоботанічної репрезентативності мережі національних природних парків України / Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.130-133.

10. Грушка В.В., Дук Н.М. Суматохіна І.М. Соціально-економічний розвиток регіонів України на етапі впровадження стратегічних реформ / Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.93-97.

11. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Пізнання національної спадщини як елементу професійної підготовки в класичному університеті / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. – Д. : ДНУ, 2018. – 188-190 с.

12. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Регіональні екологічні програми Дніпропетровської області: аналіз, картографування, стан реалізації /Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб.наук.праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - Вип.27. – 150 с. - C. 35-41.

13. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій / Географія та туризм: Наук.зб./Ред.кол. Любіцева О.О.(гол.ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 41. – С.67-76.

14. Дук Н.М., Суматохіна І.М. Міжпредметні зв’язки при роботі з космічними знімками в процесі навчання студентів-географів / Зб.матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17 листопада 2017 р.: Інтеграція фундаментальних і прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 35-39.

15. Sumatokhina I., Danilyuk O. Caves as a tourist object for european region / Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С.267-270.

16. Суматохіна І.М. Гірничопромислові території та об’єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції / Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія. 2016. 24 (1). – С. 133-138.

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

1. XII Дніпропет¬ров¬сь¬ка обласна історико-краєзнавча конферен¬ція «Історія Дніп¬ровського Надпо¬ріж¬жя» (Дніпро, 09.11-12.11.2021) (Сертификат, обсяг – 21 год. – 0,5 кредитів ЄКТС)

2. Міжнародна науково-практична конференція « Регіон –2021: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.)

3. VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»: 22 березня 2021, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

4. The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA.

5. І-ий Міжнародний науково-практичний форум «Індустріальний туризм: реалії та перспективи», Кривий Ріг, 2013.

6. Вторая Международная научно-практическая конференция, 27-29 марта 2012, Могилев, Беларусь.

7. Международная конференция «ИнтерКарто/ИнтерГИС –15: Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт». – Пермь-Гент, 2009.

8. Proceedings. International Conference “Soil Degradation, Riga 2009”. – Riga, 2009. 9. Mass movement hazard in various environments. 20-21 October 2005, Krakow, Poland. Нагороди • Грамота Ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2020)


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)