Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

  • Презентація 

Геолого-географічний факультет ДНУ

 



 Структура  факультету і керівний склад
 
Геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара має у своєму складі три кафедри:


Факультет разом з науково-дослідним інститутом геології утворюють Геокомплекс ДНУ.


Декан геолого-географічного факультету ДНУ -
д.геогр. н., проф.  Шерстюк Наталія Петрівна

Заступники декана:
   - з навчальної роботи - 
Безуглий Віталій Вікторовичк. п. н., доцент;
   - з наукової роботи -
Бондар Олеся Вікторівна, к. г. н., доцент;
   - з виховної роботи - Жолудєв Станіслав 
Вікторович, к. т.н., доцент
   - з міжнародного співробітництва - Мокрицька Тетяна Петрівна, д. г. н., доцент.

На факультеті викладають:
  -  3 проф, д.н. - Зеленська Л.І., Шерстюк Н.П., Мокрицька Т. П.;
   - 20 к.н, доц

 

 

 Історія факультету
 
        Геолого-географічний напрям у ДНУ пройшов досить складний шлях становлення і розвитку. Його започатковано 1918 року, коли у Катеринославському університеті була створена кафедра мінералогії, яку очолив професор Л.Л. Іванов, учень академіка В.І. Вернадського. У 1933 р. створено Дніпропетровський державний університет (ДДУ), а у його складі — геологічний факультет з восьми кафедр та науково-дослідний інститут геології (НДІ), що існує і сьогодні. У 1937 р. у ДДУ відкрито географічне відділення, яке разом з геологічним того ж року утворили геолого-географічний факультет, першим деканом якого став Н.З. Хмарський.
    У 1959 р. факультет розформовано у звязку з потребою перебазування вищої освіти на схід СРСР та зменшення попиту на фахівців-геологів, лишилась тільки кафедра географії, що існувала до 80-х років. 
З ініціативи проф. М.Ф. Носовського у 1977 р. відкрито геологічне відділення при хімічному факультеті ДДУ, створена кафедра геології. У 1991 р. відновлено кафедру географії, а також створено першу в ДДУ кафедру екології та раціонального природокористування. На їх основі і було відкрито сучасний геолого-географічний факультет.
     Сам корпус, у якому розташувався факультет, є пам'ятником архітектури.

Видатним випускником факультету є  Михаило Федорович Носовський — відомий вчений у галузі палеонтології і стратиграфії кайнозою України, директор НДІ геології (1963-1988) та проректор ДДУ з наукової работи (1973-1985), засновник наукової школи з дослідження геологічної будови півдня України Детальныше ыз ысторыэю факультету можна ознайомитись на окремій сторінці.

 

 
  
Наукова  робота  на  факультеті

Науковці  факультету є авторами численних монографій, наукових статей, підручників та  посібників, що рекомендовані МОН, серії картографічних творів тощо. Активно на факультеті впроваджуються сучасні методи і технології навчання.

На факультеті створена і активно діє Наукова Асоціація студентів та аспірантів (НАСА ГГФ). З її ініціативи щорічно  проводяться міжнародні наукові конференції студентів та аспірантів, за 5 останніх років у них взяли участь представники 50 ВНЗ країн СНД та далекого зарубіжжя. Неодноразово і  наших студентів та аспірантів запрошували до участі у подібних заходах, де вони показали  високий рівень своїх робіт. Подібні види міжвузівського співробітництва сприяють підвищенню якості підготовки фахівців широкого профілю, впровадженню сучасних методів наукових досліджень, реалізації концепції гуманітаризації вищої освіти, розвитку міждержавного співробітництва молоді, особливо в аспекті приєднання України до Болонського процесу.

 

       Ознайомитись з науковою роботою факультету можна більш детально у спеціальному розділі.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)