Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

ШЕРСТЮК Наталія Петрівна

(25.06.1962)

доктор географічних наук, професор

Вчений-гідрохімік, гідролог, організатор гідрометеорологічного напряму у ДНУ ім. Олеся Гончара.Народилася у м. Дніпропетровськ. 25.06.1962 р. В 1984 році закінчила геологічне відділення ДДУ, отримала дипломом з відзнакою. З 1984 по 1996 рр. працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника у Науково-дослідному інституті геології ДДУ. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобувної промисловості» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1996 по 2005 рр. працювала на посаді доцента кафедри геології та гідрогеології ДНУ ім. Олеся Гончара. З 2005 року – завідувач цієї ж кафедри. У 2012 році переведена по посаду завідувача кафедри гідрометеорології та геоекології. У 2013 році захистила докторську дисертацію за темою «Гідрохімія водних об’єктів залізорудних басейнів (на прикладі Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони)» в Одеському державному екологічному університеті. З січня 2016 року – декан геолого-географічного факультету, у лютому 2016 року отримала вчене звання професора кафедри гідрометеорології та геоекології. Читає лекційні курси «Основи гідрохімії», «Геохімія ландшафтів», «Водно-балансові дослідження та розрахунки».

Автор понад 150 наукових праць, з них дві монографії та 10 праць навчально-методичного характеру.

Наукові дослідження та численні наукові публікації торкаються гідрохімії водних об’єктів на територіях порушених техногенною діяльністю; гідрохімічних процесів у воді водних об’єктів та гідроекологічних проблем Придніпров’я. З 1991 року наукові дослідження виконувалися за планом 8 науково-дослідних тем, що фінансувалися за кошти держбюджета, у яких Шерстюк Н.П. брала участь як керівник, відповідальний виконавець та виконавець, крім того виконувалися прикладні дослідження у рамках 5 госпрозрахункових тем (науковий керівник).

Має значний досвід у ліцензуванні та акредитації у вищій школі, була включена у склад 9 комісій, як голова або член комісії. Наразі є членом Науково-методичної комісії «Науки про Землю» МОН України (секретар) з розробки Стандартів вищої освіти.

Шерстюк Н.П. є членом редколегії Вісника Дніпровського університету. Геологія, географія (нині, Geology • Geography • Geoecology Dniprovsk university bulletin). З 2016 року є членом спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт в Одеському державному екологічному університеті зі спеціальності «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».

Основні праці: Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу : Монографія / Н.П. Шерстюк, В.К. Хільчевський. – Дніпропетровськ, 2012; Гідрометеорологічні аспекти техногенного впливу на довкілля Дніпропетровської області : Монографія / Н.П. Шерстюк, А.С. Горб, Д.О. Довганенко, Л.В. Доценко, С.М. Сердюк, Л.І. Осадча. - Дніпропетровськ: 2014; Вивчення та прогнозування гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання : Навч. посібник / Н.П. Шерстюк, Г.П. Євграшкіна. - Дніпропетровськ, 2004; Результати дослідження вмісту важких металів у воді рр. Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2015; Методичні рекомендації з оцінки якості води для господарсько-питного та культурно-побутового використання / Н.П. Шерстюк, Л.В. Доценко, Т.В. Сібуль. Дніпро, 2016.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)