Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

100-річчя Alma Mater!

 

 

У жовтні 2018 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара святкуватиме своє 100-річчя!

Пропонуємо пригадати історію геолого-географічного факультету як невід'ємної складової ДНУ.

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Професори геолого-географічного факультету

Барг Ігор Мусійович  
 Зеленська Любов Іванівна  
 Євграшкіна Галина Петрівна  
 Носовський  Михайло Федорович  
 ПАСІЧНИЙ Володимир Григорович  
 ПАСІЧНИЙ Григорій Васильович  
 СКАБАЛЛАНОВИЧ Іван Антонович  
 ТУРОВСЬКА Ася Яківна  
ШЕРСТЮК Наталія Петрівна   

 

 

 

ШЕРСТЮК Наталія Петрівна

(25.06.1962)

доктор географічних наук, професор

Вчений-гідрохімік, гідролог, організатор гідрометеорологічного напряму у ДНУ ім. Олеся Гончара.Народилася у м. Дніпропетровськ. 25.06.1962 р. В 1984 році закінчила геологічне відділення ДДУ, отримала дипломом з відзнакою. З 1984 по 1996 рр. працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника у Науково-дослідному інституті геології ДДУ. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобувної промисловості» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1996 по 2005 рр. працювала на посаді доцента кафедри геології та гідрогеології ДНУ ім. Олеся Гончара. З 2005 року – завідувач цієї ж кафедри. У 2012 році переведена по посаду завідувача кафедри гідрометеорології та геоекології. У 2013 році захистила докторську дисертацію за темою «Гідрохімія водних об’єктів залізорудних басейнів (на прикладі Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони)» в Одеському державному екологічному університеті. З січня 2016 року – декан геолого-географічного факультету, у лютому 2016 року отримала вчене звання професора кафедри гідрометеорології та геоекології. Читає лекційні курси «Основи гідрохімії», «Геохімія ландшафтів», «Водно-балансові дослідження та розрахунки».

Автор понад 150 наукових праць, з них дві монографії та 10 праць навчально-методичного характеру.

Наукові дослідження та численні наукові публікації торкаються гідрохімії водних об’єктів на територіях порушених техногенною діяльністю; гідрохімічних процесів у воді водних об’єктів та гідроекологічних проблем Придніпров’я. З 1991 року наукові дослідження виконувалися за планом 8 науково-дослідних тем, що фінансувалися за кошти держбюджета, у яких Шерстюк Н.П. брала участь як керівник, відповідальний виконавець та виконавець, крім того виконувалися прикладні дослідження у рамках 5 госпрозрахункових тем (науковий керівник).

Має значний досвід у ліцензуванні та акредитації у вищій школі, була включена у склад 9 комісій, як голова або член комісії. Наразі є членом Науково-методичної комісії «Науки про Землю» МОН України (секретар) з розробки Стандартів вищої освіти.

Шерстюк Н.П. є членом редколегії Вісника Дніпровського університету. Геологія, географія (нині, Geology • Geography • Geoecology Dniprovsk university bulletin). З 2016 року є членом спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт в Одеському державному екологічному університеті зі спеціальності «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».

Основні праці: Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу : Монографія / Н.П. Шерстюк, В.К. Хільчевський. – Дніпропетровськ, 2012; Гідрометеорологічні аспекти техногенного впливу на довкілля Дніпропетровської області : Монографія / Н.П. Шерстюк, А.С. Горб, Д.О. Довганенко, Л.В. Доценко, С.М. Сердюк, Л.І. Осадча. - Дніпропетровськ: 2014; Вивчення та прогнозування гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання : Навч. посібник / Н.П. Шерстюк, Г.П. Євграшкіна. - Дніпропетровськ, 2004; Результати дослідження вмісту важких металів у воді рр. Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2015; Методичні рекомендації з оцінки якості води для господарсько-питного та культурно-побутового використання / Н.П. Шерстюк, Л.В. Доценко, Т.В. Сібуль. Дніпро, 2016.

ТУРОВСЬКА Ася Яківна

(22.11.1914-10.12.1994)

доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Видатна вчена-геолог народилася 22 листопада 1914 р. на Дніпропетровщині. Вищу освіту здобула в Дніпропетровському гірничому інституті, який закінчила в 1938 р. за фахом “Гідрогеологія та інженерна геологія”.

Спочатку трудової діяльності працювала у польових виробничих партіях та експедиціях на території України, а в період німецької окупації – на території Середньої Азії. Після Великої Вітчизняної Війни повернулася в Україну і почала викладацьку роботу у Чернівецькому державному університеті. В цей же час активно займалася науково-дослідною діяльністю. Далі – науковий співробітник НДІ геології ДДУ (один рік) та на кафедрі мостів і тунелів Дніпропетровського інституту залізничного транспорту (ДІІТ), де підготувала дисертацію, захистила та одержала у 1959 р. ступінь кандидата технічних наук, а потім і доктора геолого-мінералогічних наук (1980 р.). Докторська дисертація була присвячена прогнозуванню зсувних процесів у нескельних грунтах, що було дуже актуально в складних інженерно-геологічних умовах в різних регіонах України, особливо в м. Дніпропетровську.

Її наукові роботи та практичні рекомендації були актуальними у різних областях інженерної геології, ґрунтознавства, механіки грунтів. З 1982 р. вона пройшла по конкурсу на кафедрі геології та гідрогеології геолого-географічного факультету ДНУ на посаду професора кафедри. Область її наукових інтересів була дуже великою. Туровська А.Я. була відомим визнаним знавцем та науковцем не тільки в межах України, а також і на території СРСР, про що свідчить її участь у Міжнародних конференціях та симпозіумах.

А.Я. Туровська була постійним членом “Зсувної комісії при Академії наук СРСР” та членом “Національної Асоціації СРСР з механіки грунтів та фундаментобудівництва (НАМГіФ).” Як професор кафедри геології та гідрогеології (1982-1992 гг.) А.Я. Туровська була провідним фахівцем і постановником викладання дисциплін спеціалізації та керівником дипломування студентів профілю “Інженерна геологія”, “Механіка грунтів” та інші. Професор Туровська була нагороджена такими урядовими нагородами – медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Померла Ася Яківна у грудні 1994 р. і похована на Сурсько-Литовському кладовищі м. Дніпропетровська.

Основні праці: Геотехнические свойства первичных каолинов. Днепропетровск, 1959; Закономерности развития оползневых процессов в зависимости от прочностных и деформационных особенностей глинистых грунтов. Москва, 1979.

Джерела: Професори Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровськ, 2008.

СКАБАЛЛАНОВИЧ Іван Антонович

(22.01.1904 – 1992)

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Видатний вчений-гідрогеолог

Іван Антонович Скабалланович народився 22 січня 1904 р. в Білорусії, де й одержав початкову освіту.

У 1924 р. обдарований хлопець вступив до Московського інституту водного господарства, та успішно його закінчив у 1929 р., за фахом “Гідротехніка”.

І.А. Скабалланович працював у різних регіонах СРСР, а після війни – у Дніпропетровському Гірничому інституті, у Дніпропетровському університеті (до 1959 р.) і потім у Дніпропетровському відділі науково-дослідного інституту мінеральних ресурсів.

У п’ятидесяті роки захистив кандидатську дисертацію у Київському гідро-меліоративному інституті. Вів активну науково-дослідну роботу і вже в 1960 р. у Московському геолого-розвідувальному інституті захистив докторську дисертацію та одержав науковий ступінь доктора геолого-мінералогічних наук. У 1961 р. вийшла монографія І.А. Скабалановича “Гидрогеологические расчеты” у Москві. Вона стала найпопулярнішим посібником для всіх без винятку гідрогеологів країни на той час. Монографія була перекладена і видана угорською та китайською мовами. Її зразок представлений в музеї історії нашого університету. З 1980 р. по 1992 р. І.А. Скабалланович очолював кафедру геології та гідрогеології ДНУ, на посаді завідуючого, професора.

Він був науковим консультантом багатьох виробничих проектів та науково-дослідних робіт, автором багатьох наукових праць з вивчення гідрогеологічного режиму підземних вод та прогнозу його змін в районах меліоративного будівництва (наприклад, Каховське водосховище).

Очоливши кафедру, професор Скабалланович І.А. поставив навчальний процес з профілюючих дисциплін, заснував єдиний в регіоні навчальний полігон, де в природних умовах студенти вивчали всі основні параметри водоносного горизонту та виконували реальні гідрогеологічні розрахунки самостійно. За свою багаторічну сумлінну працю нагороджений такими урядовими нагородами: Медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной Войне” (1945 р.), “За восстановление угольных шахт Донбасса” (1947 р.), орден “Знак почета” (1953 р.).

Помер Іван Антонович Скабалланович у 1992 р. і похований на Сурсько-Литовському кладовищі, м. Дніпропетровська. Основні праці: Гидрогеологические расчеты по динамике подземных вод : Учебное пособие для студентов гидрогеологических специальностей вузов, 1961; Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений [Учебник для горных техникумов] / И. А. Скабалланович, М. В. Седенко, 1973. Джерела: Професори Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровськ, 2008.

ПАСІЧНИЙ Григорій Васильович

(19.02.1932 - 26.08.2003)

доктор географічних наук, професор Учений-географ.

Народився 19.02.1932 р. у м. Дніпропетровськ У 1947 р. закінчив неповну середню школу № 5, у 1950 р. – технікум підготовки культурно-освітніх працівників з відзнакою. Також з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет (1950-1955 рр.) за спеціальністю «Геологія». З 1955 р. до 1962 р. працював у Західно-Сибірському геологічному управлінні СРСР; з 1962 р. до 1978 р. – у системі об’єднання «Дніпрогеологія» (зараз державне підприємство «Південукргеологія») на посаді молодшого геолога, геолога, старшого геолога, головного геолога, начальника геолого-знімальної партії, головним геологом Дніпропетровської та Новомосковської геологорозвідувальних експедицій.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1978 р. – доцентом у Дніпропетровський державний університет на кафедру геології. У 1979 р. призначений завідувачем геологічного відділення ДДУ. У 1980 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1987 р. захистив докторську дисертацію з присвоєнням наукового ступеня доктора географічних наук. У 1989 р. присвоєне вчене звання професора. За роки роботи в університеті працював завідуючим кафедрами геології (з 1985 р.), фізичної та економічної географії (з 1988 р.), геоекології та раціонального природокористування і одночасно деканом геолого-географічного факультету (з 1990 р.).

Викладав базові навчальні курси: «Загальна геоморфологія», «Геологія четвертинних відкладів» та спецкурси: «Палеогеографія антропогену».

Наукову діяльність пов’язував з проблемами геології, геоморфології, палеогеографії та геоекології. За його участю відкрито кілька родовищ корисних копалин на території України. Складені ним карти по півдню України більшості віків неогену основною частиною увійшли до Атласу Палеогеографічних карт Центральної і Східної Європи та стали основою для спрямування пошукових робіт на різні види корисних копалин.

Обирався членом наукових рад із присудження докторських та кандидатських ступенів у Інституті географії НАНУ України, у Харківському та Дніпропетровському університетах, очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти України, був експертом ВАК України. З 1985 р. – голова Дніпропетровського осередку Географічного товариства України.

Як відомий геолог України був членом Української Науково-редакційної ради по геології, головою редколегії наукового вісника ДДУ «Геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», а також редколегії наукового республіканського журналу «Фізична географія і геоморфологія». Упродовж багатьох років був головним редактором Причорноморської серії геологічних карт. З 1993 р. – заслужений діяч науки та техніки України; у 1994 р. обраний академіком Академії наук технологічної кібернетики України. Нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці». Автор та співавтор більше 200 наукових праць, з них 20 монографій, атласів, навчальних посібників та 10 навчальних методичних розробок.

Основні праці:«Геологическая карта СССР. М-б 1:200 000» (1961 р.); «Карта четвертичных отложений Украинской ССР и Молдавской ССР м-ба 1:1 000 000 объяснительная записка к ней» (1978 р.); «Геологическая карта Украинской ССР и Молдавской ССР м-ба 1:1000000 и объяснительная записка к ней» (1979 р.); «Палеогеографическая этапность (на примере неогена Украины)» (1986 р.); «Про тархансько-чокранський етап розвитку Північного Причорномор’я Криму» (1992 р., у співавторстві).

Джерела: Професори Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровськ, 2008.


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)