Сайт кафедри географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 Спеціальність 106 "географія" 

(на основі спеціальності "географія" з 2018 р. ліцензовано дві освітні програми - "географія" та "географія рекреації та туризму")

 

Географія – одна із найдавніших наук, вивчає географічну оболонку Землі (верхня частина літосфери, гідросфера, нижня частина атмосфери, антропосфера), особливості і причини територіального поширення явищ, об’єктів, процесів.

Метою навчання за освітньою програмою «географія» є отримання студентами комплексних знань із фізичної та суспільної географії світу та України, картографії та геоінформатики, краєзнавства і основ туризму, набуття вмінь і навиків проведення комплексних географічних досліджень, картографування та розроблення геоінформаційних систем різного просторового охоплення та тематики, проектування оптимальної територіальної структури і розміщення виробництва, раціонального використання природних ресурсів, територіального планування та ін.

У процесі навчання студенти опановують такі сучасні програмні продукти як Surfer, Corel Draw, MapInfo, qGIS, ArcGIS, Panorama та ін.

Основними курсами із професійного циклу для студентів-географів є:

 • Картографія
 • Топографія з основами геодезії
 • Географічні інформаційні системи
 • Основи географічного моделювання
 • Географічне прогнозування
 • Методи географічних досліджень
 • Фізична географія України
 • Фізична географія материків і океанів
 • Ландшафтознавство
 • Біогеографія
 • Природні ресурси світу
 • Основи суспільної географії
 • Регіональна економічна географія
 • Географія світового господарства
 • Економічна географія України
 • Географія туризму
 • Основи і техніка туризму

 

Крім навчальних предметів важливою складовою освітньої програми є практики – навчальна загальногеографічна і топографічна, навчальна професійно-орієнтована, виробнича. Перші дві є виїзними, протягом останніх років головними регіонами проходження практики були Карпати, Поділля, Приорілля, Присамар’я. Виробничу практику студенти проходять в органах державної влади, туристичних фірмах, природоохоронних установах тощо.

Після закінчення навчання колишні студенти працюють у різноманітних установах, закладах і підприємствах: органах державного управління, картографічних підприємствах, туристичних фірмах, освітніх закладах та ін. Серед наших випускників є співробітники Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, фірм 2ГИС та Here, співробітники та власники туристичних фірм, вчителі і викладачі географії.

Освітні програми

З 2018 р. на основі спеціальності "географія" створено дві окремі освітні програми.

Освітня програма "географія" орієнтована на формування фахівців з комплексних географічних досліджень, картографування (з використанням географічних інформаційних систем), раціонального використання ресурсів тощо. Випускники можуть працювати у картографічний сфері, в державних та місцевих органах влади, у природоохоронних установах, в проектно-пошукових та науково-дослідних установах та ін.

Освітня програма "географія рекреації та туризму" орієнтована на формування фахівців з територіальних рекреаційних систем (ТРС), туристичної роботи, краєзнавства. Випускники можуть працювати на туристичних фірмах, органах державної і місцевої влади, установах краєзнавчо-туристичного профілю. 

 

Пропонуємо переглянути презентацію про спеціальність

 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)